CBCG u 2019. godini ostvarila neto dobit u iznosu od 4,7 miliona evra

CBCG u 2019. godini ostvarila neto dobit u iznosu od 4,7 miliona evra

Savet Centralne banke Crne Gore je, na današnjoj sednici, razmatrao i usvojio Finansijske izveštaje Centralne banke Crne Gore za 2019. godinu, sa Izveštajem nezavisnog revizora.

Kako je saopšteno iz Banke, nezavisni  spoljnji revizor je izrazio pozitivno mišljenje na finansijske izveštaje CBCG, uz isticanje da „priloženi finansijski iskazi  daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijski položaj Centralne banke Crne Gore na dan 31. decembar 2019. godine, i njene finansijske uspešnosti i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja“.  Takođe, nezavisni spoljni revizor nije imao nijednu preporuku na ukupno poslovanje Centralne banke u procesu revizije finansijskih izveštaja CBCG za 2019. godinu.

“Prema podacima iz Finansijskih izveštaja za 2019. godinu, ukupni ostvareni prihodi CBCG, u iznosu od 18,3 miliona evra, su za 16,15% viši u odnosu na plan, odnosno za 9,42% viši u odnosu na prihode 2018. godine. Takođe, trendovi na strani troškova poslovanja potvrđuju racionalno poslovanje CBCG. Naime, troškovi poslovanja, koji čine 84,12% ukupnih rashoda, izvršeni su na nivou troškova iz 2018. godine i za 3,6% su niži od plana. Administativni i operativni troškovi su niži od planiranih, zahvaljujući racionalizaciji i merama interne ekonomije koje su bile nastavljene i tokom 2019. Godine,” navodi se u saopštenju.

Kao rezultat ovakvog poslovanja CBCG, u 2019. godini ostvarena je neto dobit u iznosu od 4,7 miliona evra, što je najveća neto dobit u prethodnih deset godina. Shodno Zakonu o Centralnoj banci, iskazana je i dobit za raspodelu, koja iznosi 6,3 miliona evra.

Savet je na današnjoj sjednici donio Odluku o raspodeli dobiti CBCG za 2019. godinu, prema kojoj se iznos od 2,5 miliona evra raspoređuje u Budžet Crne Gore. Centralna banka je inicirala da se ova obaveza realizuje u najkraćem mogućem vremenu, i pre isteka zakonski definisanog roka, uvažavajući aktuelnu situaciju i potrebu sprovođenja aktivnosti na planu suzbijanja epidemije koronavirusa.

Savet je danas donio i Odluku o povećanju osnovnog kapitala CBCG, prema kojoj se osnovni kapital Centralne banke Crne Gore uvećava za iznos od 3 miliona evra, čime se u celosti realizuje obaveza utvrđena Zakonom o Centralnoj banci, po kojoj visina osnovnog kapitala mora biti 50.000.000 evra. Naime, u periodu od 2010-2019. godine, iz raspodele dobiti, nadoknađen je kompletan iznos nedostajućeg osnovnog kapitala u iznosu od 16,16 miliona evra.