Centralna banka Crne Gore priprema novu metodologiju za politiku kredita

Centralna banka Crne Gore priprema novu metodologiju za politiku kredita

Centralna banka Crne Gore radi na metodologiji koja će se koristiti za reviziju, odnosno procenu kvaliteta aktive u 13 banaka – zajmovi, obavezne rezerve i kolaterali. Predstavnici CB-a rekli su da je ključni cilj jačanje finansijske stabilnosti i poverenja u finansijski sistem.

O pregledu kvaliteta razgovarano je na sastanku u Frankfurtu u oktobru. Sastanak je bio posvećen dijalogu na visokom nivou između Evropske centralne banke i crnogorske delegacije na čelu sa guvernerom Radojem Žugićem.

Preko tri milijarde evra zajma je dato privredi i građanima. Za osam meseci tekuće godine banke su odobrile ukupno 3,03 milijarde evra.

Predstavnici CB-a kažu da procena imovine uključuje nekoliko stavki: provera kvaliteta i adekvatnosti korišćenih procena vrednosti imovine i delova kolaterala, kao i prakse smanjenja vrednosti imovine banaka. U proces će biti uključeni nezavisni pojedinci visokog profesionalnog ugleda.

„Da bi se upoznali sa procesom procene kvaliteta, planova i dinamike, Centralna banka je održala sastanak sa izvršnim direktorima banaka“, istakli su predstavnici CB-a.

Glavni cilj je pružanje eksterne, nezavisne procene kvaliteta aktive banaka.

Na osnovu rezultata procene kvaliteta biće preduzete odgovarajuće mere za osiguranje apsorpcije potencijalnih nedostataka kapitala utvrđenih u proceni. U skladu sa najboljom međunarodnom praksom, Centralna banka je formirala radne timove za sprovođenje pregleda kvaliteta aktive (AKR).

Pripremaju se planovi za dalje jačanje nadzora i kontrole banaka, posebno u domenu sprečavanja pranja novca.

„Centralna banka Crne Gore naporno radi na poboljšanju institucionalnih i kadrovskih poslova u domenu nadzora. Nadzorna struktura CB-a je dodatno ojačana stvaranjem Nadzornog odbora čija je uloga da podrži više rukovodstvo u procesu donošenja odluka,” rekli su predstavnici CB-a.

U Sektoru za kontrolu banaka formirano je kontrolno odelenje s ciljem jačanja nadzora i kontinuiranog praćenja poslovanja banaka.

Takođe je formirano Odelenje za praćenje propisa EU i međunarodnih standarda u oblasti bankarstva, kao i Odelenje za mere i procenu usklađenosti sa propisima./ibna