Christodoulides i Dendias učestvovali na pripremnoj videokonferenciji o sastanku Saveza ministara spoljnih poslova EU

Christodoulides i Dendias učestvovali na pripremnoj videokonferenciji o sastanku Saveza ministara spoljnih poslova EU

Na inicijativu španske ministarke spoljnih poslova Aranče Gonzalez, ministri spoljnih poslova EU održali su u četvrtak virtuelnu konferenciju radi razmene mišljenja o procesu produbljivanja i daljeg jačanja odnosa EU sa zemljama Južnog susedstva a u pripremi diskusije koja će biti održana na predstojećem Savetu spoljnih poslova EU u petak, 15. maja.

Konferenciji su prisustvovali ministri spoljnih poslova Španije, Austrije, Danske, Grčke, Hrvatske, Kipra, Malte, Holandije, Mađarske, Poljske, Portugalije, Francuske, Nemačke, Italije i Švedske.

Tokom video-konferencije, ministar spoljnih poslova Republike Kipar, Nikos Christodoulides, istakao je da je veom važno da EU usvoji strateški i ciljani pristup koji uzima u obzir osnovne parametre odnosa sa zemljama Južnog susedstva, kako u pogledu razvojne saradnje, tako i po pitanjima vezanim za politički dijalog.

Napomenuo je da bi cilj trebali biti sigurnost i stabilnost u regiji, što bi otvorilo put rešavanju specifičnih socijalnih pitanjia kao što su siromaštvo, nezaposlenost i pružanje podsticaja i perspektiva za rešavanje problema mlađe generacije. Ministar je naglasio potrebu da EU usvoji sveobuhvatan pristup u rešavanju nove stvarnosti koja je stvorena pandemijom koronavirusa, sa posebnim osvrtom na odnose sa Egiptom, Libanonom i Jordanom.

Prema grčkom ministru spoljnih poslova Nikosu Dendiasu, tokom konferencije ministri spoljnih poslova složili su se da je potrebno ojačati saradnju sa svojim partnerima u Severnoj Africi i na Bliskom Istoku, kako bi se suzbio uticaj pandemije Covid-19 na bezbednost i socijalnu stabilnost.

U tom kontekstu je takođe naglašen značaj doprinosa EU poboljšanju socio-ekonomskih uslova, zdravstvenog sistema i zaštite ranjivih socijalnih grupa u ovim zemljama.

Pored toga, upućeno je na potrebu sveobuhvatnog, efikasnog odgovora EU usred pandemije na kampanju dezinformacija koja potiče iz trećih zemalja, a koja ima za cilj da potkopa poverenje građana u evropsku konstrukciju.

Takođe su razgovarali o mogućnostima produbljenja saradnje i koordinacije sa zemljama Severne Afrike i Bliskog Istoka o najboljem mogućem upravljanju migracionim rutama, efikasnom tretmanu ilegalne imigracije i parametrima koji izazivaju fenomen u celini, kao i o važnom pitanju povratka. Kao i uvek, zaštita ljudskih prava bila je jedna od tema razgovora.

Pored toga, razmenjena su mišljenja o pitanju energetske bezbednosti i međusobne povezanosti EU, pružanju alternativnih ruta energije, uključujući povezane mogućnosti otvaranja u Istočnom Mediteranu, ali i o važnosto i perspektivo obnovljivih izvora energije u naporima da se mediteranski region zaštiti od posledica klimatskih promjena.

Prema pisanoj izjavi, Nikos Dendias naglasio je pozitivne izglede koje nudi razmena iskustava i najboljih praksi u vezi sa zaštitom životne sredine, u kontekstu trostrane šeme saradnje koju Grčka i Kipar održavaju sa svojim partnerima u regionu.

Konačno, postignut je dogovor na predlog španske ministarke spoljnih poslova da se, čim to uslovi dozvole, zakaže sastanak između država članica EU i Južnog susedstva  kao i da ministri spoljnih poslova ostanu u kontaktu u cilju koordinacije i promocije konkretnih akcija unutar EU. / ibna