Christos Staikouras: Vratili smo se na velika vrata

Christos Staikouras: Vratili smo se na velika vrata

Ministar finansija Grčke, Christos Staikouras, obraćajući se američkim investitorima koji su učestvovali u radu 21. godišnje konferencije o povezivanju kapitala u Njujorku, istakao je snažni povratak koji je ostvarila grčka ekonomija. Kako je objasnio, Vladinipotezi se baziraju na koherentnom planu koji, korak po korak, ima za cilj vraćanje zemlje u regularne finansijske tokove.

„U tom kontekstu, Grčka je od 7. jula nesumnjivo napravila dinamičan povratak. Vraćaju se samopouzdanje i verodostojnost, poboljšava se ekonomska klima, a politička stabilnost i realni optimizam se vraćaju među građane“, primetio je.

Plan

Pozivajući se na finansijski plan vlade, Christos Staikouras predstavio je postignuća u prvih šest meseci, ističući sledeće:

 • Potencijalne praznine u budžetu su popunjene
 • Budžetski ciljevi su ispunjeni
 • Porez na imovinu je smanjen
 • Kontrola kapitala koja je i dalje bila na snazi ukinuta je
 • Ukinut je neefikasan zakonodavni okvir na tržištu rada
 • Promovisano je sistematsko rešenje kako bi se smanjili nenaplativi krediti u bilansima banaka
 • Ponovo su pokrenuti vodeći projekti i privatizacije
 • Najskuplji deo zajma MMF-a je isplaćen pre roka
 • Usvojen je zakon za poboljšanje ambijenta ulaganja
 • Tržište igara na mreži je regulisano
 • Za sve ubrzaniji ekonomski rast izglasana je sveobuhvatna poreska reforma

Optimizam

Tvrdeći da su rezultati ovih aktivnosti već očigledni, grčki ministar finansija je istakao da su „društvo, partneri, investitori, tržišta i agencije za procenu rejtinga sada optimistični u pogledu mogućnosti grčke ekonomije“.

Kako je napomenuo, ovaj optimizam se ogleda u:

 • Četvrtom poboljšanom izveštaju o nadzoru
 • Uspešnom emitovanju državnih obveznica u smislu kamatnih stopa i kvaliteta
 • Povećanju statusa od strane agencija za kreditni rejting
 • Značajnom poboljšanju indeksa ekonomske klime i indeksa poverenja potrošača

„Nesumnjivo je da je Grčka prošla mnogo toga u poslednjoj deceniji. Sada se nalazi put ka normalizaciji“, naglasio je grčki ministar.

Sledeći koraci

Navodeći da će Vlada pojačati napore na suočavanju sa izazovima koji su pred njom, Christos Staikouras je istakao sljedeće korake, napominjući da oni predstavljaju ključne političke prioritete:

 • Uspeh dogovorenih budžetskih ciljeva
 • Očuvanje stabilnosti finansijskog sistema
 • Povećanje likvidnosti u realnoj ekonomiji
 • Promovisanje plana razvoja imovine
 • Uvođenje odgovarajućeg okvira za upravljanje privatnim dugom. / ibna