CiK BiH predlaže odgađanje lokalnih izbora

CiK BiH predlaže odgađanje lokalnih izbora

Centralna izborna komisija BiH je na 14. sednici održanoj u četvrtak, usvojila zaključak o pokretanju inicijative za donošenje Zakona o dopunama Izbornog zakona BiH, koju dostavlja Parlamentarnoj skupštini BiH, a kojom se traži odgađanje lokalnih izbora koji su se trebali održati ove jeseni.

“Uvažavajući situaciju u Bosni i Hercegovini, uspostavljenu odlukama nadležnih institucija u borbi protiv koronavirusa, kapacitet rada institucija je umanjen, dok je sloboda kretanja građana ograničena,” konstatuje CIK BiH.

Kako bi raspisivanjem izbora već narednog dana počeli teći rokovi za provođenje izbornih aktivnosti, kao što je prikupljanje potpisa od strane političkih subjekata, jasno je da u ovim okolnostima to nije moguće preduzeti, kako zbog ograničene slobode kretanja tako i zbog sprečavanja širenja epidemije.

Ovo, kao i niz drugih aktivnosti koje bi bilo nemoguće realizovati, stvara objektivne i neotklonjive smetnje za provođenje slobodnih izbora u skladu sa Izbornim zakonom BiH.

“Predloženim dopunama Izbornog zakona BiH se uvodi pojam vanrednih okolnosti koje podrazumevaju vanrednu situaciju, te stanje prirodne nepogode i druge nesreće,  proglašene od strane nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, što podrazumeva sve nivoe vlast i utvrđuje da  Centralna izborna komisija BiH ima ovlaštenja da donese odluku o  odgađanju raspisivanja i održavanja izbora, što do sada nije bilo propisano,” navodi CIK BiH.

Takođe, predlaže se propisivanje obaveze Centralne izborne komisije BiH da donese  odluku o raspisivanju i održavanju izbora kad utvrdi da su ispunjeni uslovi za održavanje izbora u skladu sa Izbornim zakonom BiH, a najkasnije u roku do 90 dana od prestanka vanrednih okolnosti.

Ocena postojanja zakonskih uslova za održavanje odgođenih izbora je u nadležnosti Centralne izborne komisije BiH, i ona bi bila ovlaštena da donese ovu odluku i za vreme trajanja vanrednih okolnosti, ukoliko utvrdi da te okolnosti više ne onemogućavaju organizaciju održavanja izbora u skladu sa Izbornim zakonom BiH./ibna