Član predsedništva BiH Željko Komšić se obratio Generalnoj skupštini UN

Član predsedništva BiH Željko Komšić se obratio Generalnoj skupštini UN

Predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u govoru na Generalnoj debati 74. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija izjavio je da Bosna i Hercegovina aktivno doprinosi regionalnim naporima za jačanje bezbednosti u regiji.

„U vezi s tim, želim vas uveriti da je Bosna i Hercegovina pouzdan, ozbiljan i odlučan partner Ujedinjenih nacija, Evropske unije i NATO-a. Posebno smo odlučni u jačanju evropskog bezbednosnog prostora, čvrsto smo posvećeni borbi protiv organizovanog kriminala, borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, ilegalne migracije, kao i bezbednosti državnih granica u pogledu upravljanja migracijama”, rekao je Komšić.

U pogledu međunarodnih izazova modernog doba, naglasio je da se BiH posebno zalaže za globalne napore u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.

„Bosna i Hercegovina ovim putem izražava zabrinutost zbog kontinuirane eskalacije nasilja u svetu, posebno na Bliskom Istoku, i koristim ovu priliku da pozovem na prekid borbenih aktivnosti kao i da se rešenja pronađu na miran način. BiH ima principijelan stav da su zaštita civila, poštivanje ljudskih prava i humanitarno pravo neophodan prioritet u međunarodnim odnosima”, rekao je Komšić.

Takođe je istakao da se Program održivog razvoja Ujedinjenih nacija i njegova transformativna priroda vide kao prilika i poluga za promene u BiH s ciljem sveobuhvatnog poboljšanja socijalnih, ekonomskih i ekoloških aspekata života stanovništva.

„Stoga se nadamo da će pregled aktivnosti za sprovođenje Agende 2030 za održivi razvoj biti završen u Bosni i Hercegovini do kraja 2019. godine i da će biti dostavljen na Političkom forumu visokog nivoa koji će se održati u narednim godinama. Velika je čast za Bosnu i Hercegovinu biti dio ove transformacione agende kao suverena zemlje“, podvukao je Komšić.

Govoreći o EU i NATO integracijama zemlje, naglasio je da “su nam potrebne sve one reforme koje zahtevaju uklanjanje postojeće sistemske diskriminacije prema građanima BiH”.

„Nažalost, ove odredbe su trenutno predviđene Ustavom BiH, ali i odredbama različitih pravnih akata, gde će BiH morati proći proces sazrevanja kako bi dostigla takav politički nivo da bi se mogle provesti takve potrebne reforme, bez većih društveno-političkih tenzija“, naglasio je Komšić.

Pored unutrašnjih reformi, BiH se takođe fokusira na jačanje regionalne saradnje, posebno kada je reč o infrastrukturnim projektima u sektoru komunikacija, transporta i energetike.

U međunarodnom smislu, BiH je aktivna u okviru Ujedinjenih nacija, i sa organizacijama kao što su OSCE, Savet Evrope, CEFTA, kao i druge različite regionalne inicijative.

Zemlja je imala istaknuto i aktivno predsedavanje regionalnim inicijativama SEECP i MARRI, u koje je uloženo mnogo napora i dala aktivni podsticaj regionalnom pristupu suočavanju sa trenutnim izazovima.

„Bilateralni odnosi između BiH i susednih zemalja su na vrhu spoljnopolitičkih prioriteta, na osnovu kojih treba kontinuirano unapređivati saradnju, na osnovu zajedničkog interesa i principa jednakosti, međusobnog poštovanja i poštovanja državnog suvereniteta i teritorijalni integriteta. Mogli bismo zaključiti da su odnosi Bosne i Hercegovine sa susednim zemljama dobri i intenzivni, međutim, zbog specifičnih politika naših suseda, povremeno smo svedoci njihovih aktivnosti na ostvarivanju njihovih političkih interesa unutar BiH, što izaziva nemire i proizvodi određeni nivo destabilizacije u mojoj zemlju, što nije dobra stvar i ne doprinosi razvoju željenih dobrosusedskih odnosa“, naglasio je Komšić.

Kako bi pronašao adekvatno rješenje mnogih kriza, Komšić je rekao da BiH podržava napore Ujedinjenih nacija za jačanje sektora preventivne diplomatije u odelenju za politička pitanja./ibna