Corey: EU može dosta toga da nauči od Crne Gore

Corey: EU može dosta toga da nauči od Crne Gore

Programi za decu, mlade i roditelje, koji se uspešno realizuju u Crnoj Gori, mogli bi biti uzor dobre prakse za zemlje u Evropi i centralnoj Aziji, rekao je zamenik regionalnog direktora UNICEF-a za Evropu i centralnu Aziju Philip Corey tokom posete Crnoj Gori.

“Mislim da imate razvojni model koji može biti od koristi mnogim zemljama, ne samo na Zapadnom Balkanu, već i u EU. Mislim da i države EU puno toga mogu da nauče od vas,” rekao je zamenik regionalnog direktora UNICEF-a Corey.

Posetio je vrtić „Sunce“ u Nikšiću i razgovarao sa decom i roditeljima – pripadnicima romske zajednice – o značaju predškolskog obrazovanja i podrške deci i roditeljima koji pripadaju romskoj zajednici.

“Sve počinje u vrtiću. Ako uspete u uspostavljanju inkluzije u kontekstu predškolskog obrazovanja i nastave, kasnije ćete u osnovnoj školi i srednjoj školi imati viši stepen angažovanosti i socijalne kohezije”, rekao je Corey.

Takođe je posetio nikšićku osnovnu školu “Mileva Lajović-Lalatović” i rekao da je zadatak čitave zajednice da uspostavi dobar temelj za inkluziju.

“Deci mora biti obezbeđen prostor da se izraze, da uživaju u nastavnim planovima i programima. Takvi planovi i programi moraju da uključuju decu koja su suočena sa ozbiljnijim izazovima i ne smeju ih zapostavljati”, naglasio je Filip Corey ispred UNICEF-a.

Takođe se sastao sa roditeljima koji su prisustvovali programu „Roditeljstvo za životno zdravlje“ koji se realizuje u više crnogorskih opština./ibna