Coronavirus: Sveobuhvatan paket podrške za borbu protiv COVID-19, podrška preduzećima i domaćinstvima

Coronavirus: Sveobuhvatan paket podrške za borbu protiv COVID-19, podrška preduzećima i domaćinstvima

Tokom konferencije za štampu u ponedeljak, grčki ministri finansija, razvoja i rada predstavili su dalje detalje vladinog sveobuhvatnog plana za podršku ekonomiji i rešavanju uticaja pandemije koronavirusa na preduzeća, radnike i domaćinstva.

Tačnije, ministar finansija Christos Staikouras najavio je da će u aprilu biti preduzete hitne mere za pomoć preduzećima i domaćinstvima, jer je broj preminulih od koronavirusa u Grčkoj porastao na 43.

Staikouras je rekao da će državni budžet za 2020. godinu biti revidiran kako bi uključio najmanje pet milijardi evra dodatnih troškova – u odnosu na ranije najavljenih četiri milijarde evra – za podršku preduzećima i domaćinstvima u periodu mart-april.

Sveukupno, troškovi hitnih mera koje će usvojiti Vlada iznosiće 6,8 milijardi evra (3,5% BDP-a). Paket se smatra jednim od najvećih koji se primjenjuje u Evropskoj uniji, gdje države članice troše u prosjeku 2% BDP-a za rešavanje krize u zdravstvu.

Najvažnije je da će više preduzeća imati pravo na hitnu pomoć (ukupno 800.000 preduzeća) i više zaposlenih će dobiti pravo na hitnu pomoć u vidu uključivanja u kompenzacionu shemu od 800 evra. Ukupno 1,7 miliona zaposlenih imaće koristi od programa podrške.

Zaposleni pogođeni naređenjem za obustavu poslovanja zbog koronavirusa imaće koristi od 4-mesečne obustave plaćanja poreskih obaveza, dok se smanjenje od 25% odnosi na one koji plaćaju na vreme. Doprinose za socijalno osiguranje zaposlenih u zatvorenim preduzećima pokriva država tokom 45 dana.

Štaviše, PDV i poreske obaveze se obustavljaju za pogođena preduzeća, dok će kod ostalih 25% popusta na PDV i poreske obaveze u aprilu važiti za one koji plaćaju na vreme.

Ukupno 700.000 freelancera profesionalaca i samozaposlenih će imati pravo na hitnu finansijsku pomoć. Mala i srednja preduzeća (MSP) dobiće ukupno milijardu evra u obliku vraćenog avansnog plaćanja, pod uslovom da ne otpuste zaposlene.

Država će takođe pokriti isplatu dodatka za uskršnje praznike za preduzeća koja su zatvorena naredbom države i koja su morala suspendovati ugovore o radu. Isplata bonusa može se odložiti za leto ali, u svakom slučaju, korisnicima će se isplatiti u celosti.

Banke će utvrditi opcije za odlaganje dugova / naknada pogođenim preduzećima, pod uslovom da se krediti servisiraju, dok će se sa početnih 150 miliona evra podržati poljoprivredna preduzeća i poljoprivrednici.

Ministar za razvoj, Adonis Georgiadis, najavio je, između ostalih mera, trogodišnje odlaganje otplate bankarskog duga / provizija za ugrožene kompanije i zaposlene, kao i obustavu realizacije bankarskih čekova od 75 dana za pogođene kompanije i profesionalce.

Štaviše, u aprilu će biti na raspolaganju početna milijarda evra za pokretanje mehanizma koji bankama omogućava da daju kredite za likvidnost preduzećima početkom maja.

Ministar rada, Yannis Vroutsis, najavio je pokretanje internet platforme od 1. aprila, na kojoj će zaposleni iz zatvorenih preduzeća moći podnijeti zahtev za 40% smanjenje stanarine za primarna prebivališta i uključivanje u šemu naknade od 800 eura.

Takođe, pogođena preduzeća mogu putem interneta – do 31. marta – konkurisati za odobrenje da obustave radne ugovore zaposlenih i smanje zakupnine za komercijalne nekretnine za 40%.

Od 6. aprila, freelance profesionalci i njihovi zaposleni mogu konkurisati za uključivanje u šemu naknade 800 evra. Šest kategorija stručnjaka – pravnici, lekari, inžinjeri, arhitekti, računovođe, nastavnici / istraživači – mogu se prijaviti za program vaučera za 600 evra. Od maja ove kategorije stručnjaka, zajedno sa freelance profesionalcima i samozaposlenim licima, postaće podobne za uključivanje u šemu kompenzacije u iznosu od 800 eura.

Konačno, freelance profesionalci i samozaposleni će imati pravo na 25% umanjenja doprinosa za socijalno osiguranje za period februar – mart.

U ponedeljak, zamenik ministra civilne zaštite Nikos Hardalias potvrdio je da će se uskršnji praznik ove godine „proslaviti kod kuće“, „bez odlaska u crkvu i bez posete prijatelja i porodice ili odlaska u prirodu“. Ministar je dodao da Vlada nije videla razlog da nameće strože naredbe ograničenja kretanja, sve dok je poštivanje postojećih naloga i dalje dovoljno./ibna