COVID-19: Veće utvrdilo privremenu podršku radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u vanrednoj situaciji: SURE

COVID-19: Veće utvrdilo privremenu podršku radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u vanrednoj situaciji: SURE

U okviru paketa hitne pomoći za rešavanje privrednog efekta krize uzrokovane bolešću COVID-19 EU je uspostavio privremeni instrument kako bi se radnicima pomoglo da zadrže posao tokom krize.

Veće je danas usvojilo instrument SURE, privremeni program kojim će se državama članicama obezbediti do 100 milijardi evra zajmova pod povoljnim uslovima. Instrumentom se državama članicama omogućuje da zatraže financijsku pomoć EU za pomoć pri finansiranju iznenadnih i većih uvećanja nacionalnih javnih rashoda, nastalih od 1. februara 2020. godine, a povezanih s nacionalnim programima skraćenog radnog vremena i sličnim merama, između ostalog i za samozaposlene osobe, ili nekim zdravstvenim merama, posebno na radnom mjestu kao odgovor na krizu.

Instrument SURE jedna je od tri bezbednosne mreže vrijedne 540 milijardi EUR, koja je namenjena radnim mestima i radnicima, preduzećima i državama članicama, a Evrogrupa je o tome dogovor postigla 9. aprila 2020. Lideri i liderke EU podržali su dogovor 23. aprila i pozvali na to da paket postane operativan do 1. juna 2020.

“Pandemija bolesti COVID-19 izuzetan je izazov za Evropu s obzirom na to da ugrožava mnoge živote i prihode. Osim posledica po javno zdravlje, izbijanje bolesti uzrokovalo je i velike poremećaje u privredi i društvu, a mnoga preduzeća moraju se osloniti na javnu pomoć kako bi sačuvala radna mjesta. Instrument SURE bit će ključna sigurnosna mreža za zaštitu radnih mesta i radnika jer će se njime obezbediti da države članice imaju potrebna sredstva za financiranje mera usmerenih na rešavanje pitanja nezaposlenosti i gubitka prihoda, kao i nekih zdravstvenih mera,” rekao je Zdravko Marić, potpredsednik Vlade i ministar finansija Republike Hrvatske

Kako bi državama članicama koje su zatražile finansijsku pomoć pružila tu pomoć pod povoljnim uslovima, Komisija će u ime EU prikupiti sredstva na međunarodnim tržištima kapitala. Zajmovi instrumenta SURE bit će pokriveni budžetom EU i garancijama država članica u skladu s njihovim udelom u bruto nacionalnom dohotku EU. Ukupni iznos garancija biće 25 milijardi EUR.

Iako će sve države članice moći koristiti taj instrument, SURE će delovati kao posebno važna sigurnosna mreža za radnike u najteže pogođenim privredama. Finansijska pomoć formalno će se dodeliti odlukom koju donosi Veće na prijedlog Komisije.

Instrument SURE postat će dostupan nakon što sve države članice pruže svoje garancije. Instrument će potom biti operativan do 31. decembra 2022. godine. Na predlog Komisije, Veće može odlučiti da produži period dostupnosti tog instrumenta, svaki put za dodatnih šest meseci, ako i dalje budu prisutni ozbiljni poremećaji u privredi uzrokovani izbijanjem bolesti COVID-19.