Crna Gora: 64% žena doživelo seksualno nasilje od partnera

Crna Gora: 64% žena doživelo seksualno nasilje od partnera

Samo 2% počinilaca u slučajevima kada su žene i devojke doživele seksualno nasilje u Crnoj Gori, suočeni su sa kaznom. Od toga, samo jedan procenat kažnjen je zatvorskom kaznom, pokazalo je istraživanje nevladine organizacije ‘Sigurna žena za žene’, hotline linije NVO SOS za žene i decu žrtve nasilja i NVO Prima. Istraživanje je pokazalo da je čak 64% žena doživelo seksualno nasilje od partnera, a samo 12% je prijavilo takve slučajeve.

„Verujte u žene, verujte u decu. Kad god čujete za incident, prijavite ga. To važi za medicinske radnike, jer tamo imamo najgora iskustva sa prijavljivanjem silovanjima. Roditelji kažu „Nemojte to prijavljivati“, ali i medicinski radnici kažu „Ne prijavljujte to“. To je zločin,” rekla je Ljiljana Raičević iz organizacije Ženska sigurna kuća.

Seksualno nasilje je bilo visoko na dnevnom redu EU tokom poslednjih nekoliko godina, s tim što je Evropska komisija predstavila svoju strategiju za ravnopravnost žena i muškaraca u Evropi, izjavila je Plamena Halačeva, šefica sektora za evropske integracije, politička pitanja, medije i informacije.

„Iako je EU globalni lider u rodnoj ravnopravnosti i postigla značajan napredak u poslednjih nekoliko decenija, nijedna država članica EU do sada nije postigla ravnopravnost žena i muškaraca, a rodno zasnovano nasilje i stereotipi i dalje traju: svaka treća žena u EU je bile izložene fizičkom i / ili seksualnom nasilju, dok je 55% bilo seksualno uznemiravano. Žene u Evropi moraju biti oslobođene nasilja i štetnih stereotipa. „Da bi se to postiglo, Strategija zahteva zakonske mere za kriminalizaciju nasilja nad ženama, posebno proširivanjem i harmonizacijom definicije takvih zločina širom Evrope u pogledu specifičnih oblika nasilja nad ženama, uključujući seksualno uznemiravanje“, navela je Halačeva.

Prema Halachevi, rezultati ankete pokazuju da su, pre svega, potrebni snažni zakoni kao i efikasan pravosudni sistem.

„Pored jačanja pravnog okvira i institucija, trebalo bi da radimo i na podizanju svesti i obrazovanju, na poboljšanju usluga za preživele, na rešavanju uzroka nasilja i na promovisanju osnaživanja žena. Ukratko, moramo raditi na svim frontovima “, izjavila je Halačeva.

Istraživanje pokazuje da su optužbe za seksualno zlostavljanje odbačene u 70% slučajeva, jer je teško dokazati krivicu bez izjave žrtve.

„Nasilnik obično ima takav način razmišljanja da ne priznaje učešće u događaju, bilo zato što ne razume šta je učinio, ili je to postalo normalno u njegovom modelu ponašanja. Jasno je, koliko je stoga važno svedočenje žrtve u dokazivanju krivice,“ izjavila je Danka Ivanović-Đerić iz Višeg državnog tužilaštva.

„Nasilje nad ženama je ozbiljan problem, pa bi rešenje trebalo da bude zajedničko i sistematsko“, navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Vladina politika je jasna, izjavio je državni sekretar Dragan Pejanović.

„Prevencija i suzbijanje nasilja nad ženama i, ukoliko se nasilje dogodi, efikasno reagovanje za adekvatnu zaštitu žrtve pružanjem adekvatne pomoći i zaštite, uz obezbeđivanje da se počinilac pravilno procesuira i kazni“, izjavio je Pejanović.

Država je odlučna da se suprotstavi bilo kom obliku nasilja nad ženama, zaključeno je na konferenciji pod nazivom „Prosvetlite, verujte, delujte“ – ohrabrujući žene da ne ćute, da prijavljuju nasilje i da ne tolerišu takve slučajeve.