Crna Gora: Bečić na radnom ručku sa ambasadorima EU

Crna Gora: Bečić na radnom ručku sa ambasadorima EU

Predsednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić prisustvovao je radnom ručku sa ambasadorima država članica EU u Crnoj Gori, koji je organizovala Delegacija Evropske unije u Podgorici.

Izrazivši izuzetnu zahvalnost na prilici da u direktnom i otvorenom razgovoru sa predstavnicima država članica Evropske unije kojima Crna Gora snažno teži razmeni mišljenja o aktuelnim društveno-političkim temama, predsednik Bečić prvo se osvrnuo na spoljnopolitički kurs Crne Gore. U tom smislu, podsećajući na bezrezervnu posvećenost nove vlade jačanju procesa evropskih integracija, kao i na jačanje partnerstva između Crne Gore i Severnoatlantske alijanse, predsednik Skupštine je naglasio potrebu za bližom regionalnom saradnjom koja će rezultirati poboljšanjem političkih i ekonomskih odnosa u regionu, što će sve rezultirati bržim napretkom zemalja zapadnog Balkana na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

Predsednik Bečić upoznao je sagovornike sa brojnim realizovanim aktivnostima na polju poboljšanja transparentnosti Skupštine Crne Gore i otvaranja Skupštine građanima i organizacijama civilnog društva, što će značajno doprineti repozicioniranju najvišeg zakonodavnog i predstavničkog doma kao centralne državne institucije. Tako je predsednik parlamenta podsetio na kompletnu obnovu dva salona i jedne sale koji su opremljeni najsavremenijom tehnologijom, što je omogućilo direktan prenos svih sednica parlamentarnih radnih tela. Takođe je ukazao na stvaranje preduslova da se građani obraćaju Skupštini direktno putem peticija, nevladinih organizacija kroz poseban obrazac, a podsetio je i na otvaranje naloga Parlamenta na najpopularnijim društvenim mrežama.

U svom govoru, predsjednik Bečić je značajnu pažnju posvetio usvojenim izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore, koje su značajno poboljšale njene kontrolne i nadzorne mehanizme u odnosu na izvršnu vlast, ali i najavio opsežan rad na veoma važnom projektu – Zakon o Skupštini Crne Gore.

Pored epidemioloških izazova sa kojima se suočava Crna Gora, predsednik Bečić je govorio i o predstojećoj sednici Skupštine Crne Gore, na kojoj će se raspravljati o nizu zakonskih rešenja koja se odnose na reforme u tužilaštvu, kao i ona koja se odnose na unapređenje socijalne politike u Crna Gora. Posebno je naglasio ponovno uvođenje dečijeg dodatka za sve predškolce, besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola, kao i povećanje iznosa starosnih naknada.

Ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa naglasila je značaj ove vrste komunikacije između predsednika Skupštine i ambasadora država članica EU, istakavši da predsednika Bečića vidi kao iskrenog partnera, koji uvek i svuda afirmiše dijalog, uzajamnim poštovanjem.

U ime Delegacije EU i prisutnih ambasadora, ambasadorka Popa je potvrdila punu otvorenost za saradnju i stručnu pomoć u cilju napretka u sprovođenju reformi i prioriteta sa evropske agende.

Šef Delegacije EU u Podgorici naglasila je značaj stalnog dijaloga u cilju prevazilaženja mogućih izazova i posebno naglasio značaj koji Skupština Crne Gore i parlamentarna diplomatija imaju za jačanje zajedničkih vrijednosti i napredak ka punopravnom članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji.