Crna Gora: Brodska linija Bar – Bari biće obnovljena

Crna Gora: Brodska linija Bar – Bari biće obnovljena

Crna Gora je odlučila da obnovi brodsku liniju Bar-Bari, koja je ukinuta 2016. godine. Na jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projeka u pomorskom saobraćaju je nabavka “RO-RO” putničkog broda koji bi saobraćao od Bara do Barija. Tako bi Crna Gora obnovila brodsku liniju, koju sada održava hrvatska Jadrolinija, pišu Dnevne novine.

Brodska linija sa Italijom počela je da radi 18. juna 1965. godine i od tada je, osim za vreme sankcija devedesetih godina, redovno funkcionisala. Ipak, pre četiri godine Crna Gora je ostala bez broda Sveti Stefan II kojem je klasifikaciona kuća Biro Veritas oduzela klasu. Liniju je preuzela Hrvatska, čija Jadrolinija prevozi putnike na relaciji Bar-Dubrovnik-Bari.

Međutim, kako je navedeno u Strategiji razvoja pomorske privrede za period od 2020. do 2030. godine, Crna Gora planira da nabavi novi putnički brod. Kupovina bi trebala da bude realizovana u 2022. godini.

“Strategija razvoja pomorske privrede predviđa podršku koja se odnosi na nabavku ‘RO-RO’ putničkog broda u cilju obavljanja međunarodnog pomorskog saobraćaja i nesmetanog linijskog prevoza robe i putnika između Crne Gore i drugih zemalja regiona od domaćih brodara. Predmetna aktivnost predviđena je Akcionim planom i njena dinamika podrazumeva realizaciju u 2022. godini”, objašnjeno je u strategiji.

U strategiji su navedene specifične mere usmerene na infrastukturu, organizaciju i operacije. Kao prvi cilj usmeren na infrastrukturni razvoj je navedeno obnavljanje stalne pomorske linije Bar-Bari-Bar a zatim i unapređenje povezanosti Luke Bar.

“Neophodno je povećati tokove tereta, poboljšati konkurentnost luke i uraditi potpunu valorizaciju kapaciteta luke. Zatim, unaprediti željezničke priključke sa lukom Bar i proširiti gatove u luci”, navedeno je u strategiji. Kako dodaju, neophodna je i rekonstrukcija saobraćajne infrastrukture pomorskog saobraćaja, koja bi podrazumevala bolju iskorištenost sadašnje saobraćajne infrastrukture.

“Razvoj lučkog područja luke Bar podrazumevaće povećanje pretovara generalnog tereta i kontejnera dobijanjem statusa pretovarne luke – transshipment port, kao i proširenje kapaciteta za pretovar i skladištenje suvih rasutih tereta na severnoj padini brda Volujica i povećanje pretovara tečnih i rasutih tereta”, objašnjeno je u strategiji.