Crna Gora će investirati pet miliona evra za video nadzor gradova

Crna Gora će investirati pet miliona evra za video nadzor gradova

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore potrošiće blizu pet miliona evra za pokrivanje gradova video nadzorom.

Tenderska dokumentacija, pored gradova koji su obuhvaćeni projektom, ne precizira koliko je kamera potrebno ili njihove tehničke karakteristike.

“Deo tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke sadrži tajne podatke,“ navedeno je u tenderu.

Pre mesec dana mediji su objavili da je Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama dala saglasnost MUP-u i ministru Mevludinu Nuhodžiću za postavljanje kamera nad javnim površinama u Podgorici, Baru, Budvi i na Cetinju.

Savet Agencije pristao je na svojoj sednici 12. avgusta da se postave kamere u četiri grada. U odluci se navodi da je period upotrebe i čuvanja podataka 30 dana i da se izuzeti video snimci koriste do okončanja krivičnog ili prekršajnog postupka,  nakon čega se čuvaju za počinioce krivičnih dela tri godine, izvršioce prekršaja jednu godinu, a za osobe za kojima se traga dok ne budu nađene.

U odluci je takođe navedeno da se „lični podaci sadržani u pomenutim zapisima ili video zapisima čuvaju u elektronskom obliku na serverima u prostorijama MUP-ovog Centra podataka, koji su proglašeni sigurnom zonom“.

MUP je pristao da na istaknutim mjestima prikazuje obaveštenja na lokacijama za video nadzor.

Kamere, prema tenderu dostupnom na Portalu javnih nabavki, trebalo bi da budu postavljene u roku od jedne godine od dana zaključenja ugovora.

Kada je reč o do pet miliona evra, predviđeno je da polovina ugovorene cene bude plaćena unapred, u roku od pet dana od potpisivanja ugovora i podnošenja avansne garancije, a ostatak u roku od 15 dana od predaje računa, što mora da potvrdi MUP.

Predmetna nabavka uključuje izradu projektne dokumentacije, isporuku, instalaciju, priključivanje, puštanje u rad opreme na traženim lokacijama i obuku korisnika. Garantni rok je najmanje godinu dana i počinje od dana puštanja u rad opreme i potpisivanja protokola o primopredaji, što mora da verifikuje Ministarstvo unutrašnjih poslova i ponuđač./ibna