Crna Gora će o trošku države lečiti turiste koji obole od COVID-19 za vreme boravka u zemlji

Crna Gora će o trošku države lečiti turiste koji obole od COVID-19 za vreme boravka u zemlji

Vodič kroz bezbednosno-zdravstvene protokole za Covid-19, koji sadrži sve potrebne informacije za turiste koji će posetiti Crnu Goru, od danas je dostupan na sajtu ministarstava zdravlja i ekonomskog razvoja i Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Ministarka zdravlja, Jelena Borovinić Bojović, kazala je agenciji Mina-business da je vodič, pod nazivom “Crna Gora kao bezbedna i odgovorna turistička destinacija”, koncipiran tako da u svakom trenutku uvažava epidemiološke mere koje su na snazi u Crnoj Gori.

„To znači da je podložan promeni u slučaju da dođe do eventualnih izmena koje se odnose na trenutno važeće epidemiološke mere“, navela je Borovinić Bojović.

Ona je rekla da je obezbeđeno bolničko lečenje svih turista koji se za vreme boravka u Crnoj Gori eventualno razbole od covid-19 i zahtevaju hospitalizaciju, i to o trošku države.

„Sa druge strane, omogućićemo PCR testiranje, koje će biti besplatno za sve one turiste kojima je taj PCR test potreban prilikom povratka u matičnu zemlju iz koje su došli u Crnu Goru“, kazala je Borovinić Bojović.

Ona je navela da su svi hotelijeri obezbedili deset odsto smeštajnog kapaciteta za one goste koji se eventualno, za vreme boravka u Crnoj Gori, razbole od Covid-19.

„Potrudili smo se da protokol bude razumljiv, jednostavan, da nije predug i da obezbedi sve one informacije koje su onome koji poseti zemlju u tom trenutku najpotrebnije“, rekla je Borovinić Bojović.

Vodič kroz bezbednosno-zdravstvene protokole za Covid-19, koji su izradili ministarstva zdravlja i ekonomskog razvoja i IJZ, trenutno se prevodi na engleski i ruski jezik i biće dostavljen Uniji poslodavaca, kao i svim ambasadama u Crnoj Gori.