Crna Gora čeka pregovore o Poglavlju 8

Crna Gora čeka pregovore o Poglavlju 8

Još uvijek je neizvesno da li će Crna Gora do kraja ove godine otvoriti pregovore o Poglavlju 8 – Politika konkurencije. Zbog trenutnih okolnosti u EU, a posebno nakon što su pregovori o članstvu sa Severnom Makedonijom i Albanijom odloženi, postavlja se pitanje: šta će se dogoditi sa procesom proširenja?

Crna Gora je postigla značajan napredak u procesu pridruživanja i smatra se sledećom članicom EU. Međutim, ima još puno toga da se uradi, piše CdM.

Što se tiče poglavlja 8, Crna Gora je već uradila ono što se od nje traži. Sada je red na članicama EU.

„S obzirom na trenutnu situaciju u EU, ne bi bilo prikladno predviđati kada će pregovori za Poglavlje 8 početi“, kaže Biljana Jakić, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije i pregovarač u Poglavlju 8.

Ona kaže da je važno da crnogorske institucije odgovorno i predano ispunjavaju definisane zadatke i da su uspostavljeni svi početni kriterijumi za otvaranje novog poglavlja.

„Evropska komisija je postavila pet kriterijuma za otvaranje ovog poglavlja. Ti kriterijumi se odnose na izmene u zakonodavstvu u oblasti državne pomoći; formiranje operativno nezavisnog tela koje će imati sve potrebne nadležnosti i resurse potrebne za potpunu primenu pravila o državnoj pomoći; usklađivanje shema fiskalne pomoći – Zakon o porezu na dobit, Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakon o slobodnim zonama, programi unapređenja i promocije poslovnih zona; spisak svih mera državne pomoći i uspostavljanje akcionog plana za usklađivanje sa drugim šemama pomoći ili drugim ekvivalentnim merama za koje se smatra da su nespojive sa dužnostima predviđenim u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Posljednji kriterijum se odnosio na usvajanje plana o restrukturiranju Fabrike aluminijuma Podgorica. To više nije relevantno jer je Fabrika aluminijuma bankrotirala,” kaže Jakić.

Ona dodaje da je, u odnosu na postavljene kriterijume, sproveden čitav niz zakonodavnih i institucionalnih reformi.

„U februaru 2018. godine usvojen je novi Zakon o kontroli državne pomoći koji je obuhvatao sve potrebne elemente za efikasnu kontrolu državne pomoći. Izmenama Zakona o zaštiti konkurencije, usvojenim početkom 2018. godine, nadležnosti Agencije za zaštitu konkurencije proširene su i na oblast državne pomoći. Pored toga, u oblasti šema finansijske pomoći zakonodavni okvir je usklađen sa zakonodavstvom EU,” ističe Jakić.

Sve aktivnosti koje je Crna Gora preduzela u ovom poglavlju ukazuju na njenu spremnost i posvećenost ispunjavanju zahteva evropske agende.

„Sada je lopta na sudu EU. Očekujemo da će ti rezultati biti prepoznati i potvrđeni otvaranjem ovog poslednjeg poglavlja u pregovaračkom procesu ”, dodaje Jakić.