Crna Gora: Deca žele ići u školu, a ne žele na nastavu “na daljinu”

Crna Gora: Deca žele ići u školu, a ne žele na nastavu “na daljinu”

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore pozvao je Ministarstvo prosvete i Nacionalno koordinaciono telo za borbu protiv zaraznih bolesti da što hitnije zauzmu jasan stav o načinu početka nove školske godine i o tome obaveste javnost.

U dopisu Zaštitnika navodi se da su se instituciji u prethodnom periodu obraćala deca – učenici, kao i roditelji interesujući se za početak školske godine 2020/2021, izražavajući zabrinutost i neizvesnost na koji način i kada će nastava biti organizovana zbog epidemiološke situacije, i da s tim u vezi ne mogu da dobiju jasne odgovore od nadležnih institucija.

Deca su iskazala stav da su željni druženja i direktne komunikacije sa učiteljima/nastavnicima koja je nezamenjiv metod, a koja je međutim, zbog epidemiološke situacije prekinuta 16. marta ove godine, a roditelji su naglašavali da se celokupna situacija u vezi sa obrazovnim procesom, organizacija porodičnog života – dinamike, negativno odražava na decu i njihovo mentalno zdravlje.

“Imajući u vidu epidemiološku situaciju, za koju je neizvesno do kada će trajati, a polazeći od preporuka međunarodnih organizacija (UNICEF), različitih iskustava zemalja u Evropi i okuženju, te sve većeg broja naučnih studija koje govore o posledicama po mentalno zdravlje dece i njihovih roditelja zbog prekida nastave, cenimo da je veoma važno, što hitnije, zauzeti jasan stav o načinu početka školske godine i o tome obavestiti decu, roditelje, učitelje/nastavnike te celokupnu našu javnost kako bi se na adekvatan način mogli pripremiti”, kaže se u obraćanju Zaštitnika.

Institucija podseća da su različiti modeli organizovanja nastavnog procesa uz poštovanje preporučenih mera zaštite: u pojedinim zemljama sprovodi se redovna nastava, a u nekima je kombinovana nastava (online i neposredna).

“Polazeći od činjenice da se u školama ne odvija samo akademsko, već socijalno i emocionalno učenje, društvena interakcija i socijalna podrška, pozivamo vas da u saradnji sa relevantnim institucijama donesete što hitniju odluku i o tome obavestite crnogorsku javnost”, zaključeno je u dopisu.