Crna Gora: Deficit javnih finansija u prošloj godini 10,8% BDP-a

Crna Gora: Deficit javnih finansija  u prošloj godini 10,8% BDP-a

Deficit javnih finansija u Crnoj Gori je u prošloj godini iznosio 461 milion EUR, ili 10,8 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je 130 miliona više u odnosu na planirani, pokazuju podaci Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

U dokumentu Ministarstva pod nazivom “Analiza konsolidovane javne potrošnje za prošlu godinu”, navodi se da je pandemija virusa COVID-19 i njen uticaj na ekonomske tokove, u najvećoj meri opredelila kretanje javnih finansija.

„Značajan pad javnih prihoda uzrokovan padom ekonomske aktivnosti i pritisak na potrošnju usled potrebe dodatnog finansiranja zdravstvenog sistema kao i sprovođenje socio-ekonomskih mera pomoći građanima i privredi, rezultirali su rastom deficita javne potrošnje na najveći nivo od sticanja nezavisnosti“, navodi se u dokumentu.

Veliki ekonomski šok, kako su kazali, u dobroj meri je amortizovan korišćenjem depozita prenesenih iz prethodne godine i dodatnim zaduženjem pod povoljnim uslovima, čime je održana likvidnost budžeta čak i u uslovima značajnog pada naplate javnih prihoda. To je obezbedilo redovno servisiranje budžetskih obaveza.

Javni prihodi su u prošloj godini iznosili 1,87 milijardi EUR, ili 43,7 odsto procenjenog BDP-a.

„U odnosu na planirane, prihodi su manji 69,4 miliona ili 3,6 odsto, dok je u odnosu na naplaćene u 2019. godini, naplata prihoda manja 282,2 miliona ili 13,1 odsto, kao posledica značajnog smanjenja ekonomske aktivnosti uzrokovane pandemijom virusa COVID-19“, precizira se u dokumentu.

Javna potrošnja je u prošloj godini iznosila 2,33 milijarde EUR ili 54,5 odsto BDP-a i veća je 60,6 miliona ili 2,7 odsto u odnosu na planiranu. U odnosu na prethodnu godinu, veća je 106,6 miliona ili 4,8 odsto, prvenstveno usled sprovođenja tri paketa socio-ekonomskih mera usmerenih na suzbijanje negativnih efekata pandemije po građane i privredu.

U dokumentu se navodi i da su izvorni prihodi budžeta jedinica lokalne samouprave u prošloj godini iznosili 230,2 milioan EUR i manji su 36,2 miliona u odnosu na ostvarenje u 2019.

„U odnosu na planirane manji su 3,5 miliona. Lokalni prihodi su, između ostalog, znatno smanjeni usled predloženog seta mjera za ublažavanje negativnih uticaja pandemije virusa COVID-19“, objasnili su iz Ministarstva.

Izdaci budžeta lokalne samouprave u prošloj godine su iznosili 268,6 miliona EUR, što je 73,3 miliona više u odnosu na 2019. U odnosu na plan, izdaci su veći 39,8 miliona, prvenstveno zbog većeg izdvajanja za kapitalni budžet.

„U prošloj godini zab3ležen je deficit lokalne samouprave u iznosu od 38,5 miliona EUR“, kazali su iz Ministarstva.

Deficit budžeta je u prošloj godini iznosio 422,6 miliona EUR ili 9,9 odsto BDP-a, što je 86,7 miliona ili 25,8 odsto više u odnosu na planirani.

Izvorni prihodi budžeta su u prošloj godini iznosili 1,64 milijarde EUR ili 38,3 odsto procenjenog BDP-a, što je 65,8 miliona ili 3,9 odsto manje u odnosu na planirane, odnosno 246 miliona ili 13,1 odsto manje u odnosu na ostvarene u 2019. godini.

Izdaci budžeta su iznosili 2,06 milijardi EUR ili 48,2 odsto BDP-a, što je u odnosu na 2019. godinu više za 33,2 miliona ili 1,6 odsto, dok su u odnosu na planirane viši 20,9 miliona ili jedan odsto.