Crna Gora: Delegacija CBCG razgovarala sa Tao Zangom iz MMF

Crna Gora: Delegacija CBCG razgovarala sa Tao Zangom iz MMF

Delegacija Crne Gore, koju predvode guverner CBCG dr Radoje Žugić i ministar finansija Darko Radunović, održala je prvi sastanak sa zamenikom generalne direktorice MMF-a Taom Zhangom. Redovni jesenji sastanci Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke ove godine se, usled okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, održavaju u virtuelnom formatu.

Tokom sastanka, guverner Žugić i ministar Radunović upoznali su sagovornika sa trenutnom situacijom u Crnoj Gori na koju je COVID-19 snažno negativno uticao, uzrokujući ozbiljne zdravstvene, socijalne i ekonomske probleme.

Po rečima Žugića, banke su, za sada, pokazale visok stepen otpornosti. “Ovo je postignuto zahvaljujući dobrom stanju u kome su banke nalazile pre krize, kao i proaktivnom delovanju CBCG, odnosno donošenju pravovremenih i adekvatnih mera usmerenih na jačanje likvidnosti i solventnosti banaka, snažnu podršku realnoj ekonomiji i očuvanje finansijske stabilnosti,” istakao je guverner Žugić. Predstavnici CBCG upoznali su Zhanga sa tekućim aktivnostima ove institucije, posebno na planu implementacije AQR-a, koja se odvija u skladu sa planiranom dinamikom.

Ministar Radunović je upoznao Zhanga sa stanjem u javnim finansijama, ističući da su prihodi za prvih devet meseci ove godine znatno niži u odnosu na uporedni period prethodne godine, kao i u odnosu na revidirani plan za 2020. godinu, pre svega kao rezultat pada prihoda od turizma u periodu turističke sezone, usled okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19. S druge strane, rashodi budžeta su uvećani kao rezultat sprovođenja, do sada, tri usvojena paketa socio-ekonomskih mera usmerenih na suzbijanje negativnih efekata pandemije i pomoć građanima i privredi, kao i zbog finansiranja uvećanih troškova zdravstvenog sistema.

Gospodin Zhang je istakao da je situacija na globalnom nivou veoma ozbiljna i da se većina zemalja suočava sa velikim ekonomskim izazovima, pri čemu je „šok za Crnu Goru snažniji i veći, ne samo zbog njene veličine, već zbog njene zavisnosti od turizma“. U tom smislu, Zhang je istakao potrebu proaktivnog delovanja, odnosno blagovremene pripreme za nove izazove koje će, vrlo verovatno, doneti produženo trajanje pandemije.

Zamenik generalne direktorice MMF-a prenio je spremnost ove institucije da nastavi saradnju i pruži svu održivu podršku Crnoj Gori.