Crna Gora: Dogovorena dalja saradnja EBRD i Centralne banke Crne Gore

Crna Gora: Dogovorena dalja saradnja EBRD i Centralne banke Crne Gore

Tim Centralne banke Crne Gore održao je video sastanak sa šefom Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Crnoj Gori Japom Sprejom i njegovim saradnicima.

Glavna tema sastanka odnosila se na pripremu nove EBRD strategije za Crnu Goru 2021-2026, kroz koju ova institucija želi da podrži Crnu Goru u ostvarivanju održivog ekonomskog rasta, kao i u procesu približenja Evropskoj uniji.

Prema rečima Japa Spreja, strategija, koja se odnosi na naredni petogodišnji period, biće usmerena na tri glavna prioriteta saradnje EBRD-a i Crne Gore: poboljšanje konkurentnosti privrede, podržavanje projekata u oblasti zelene ekonomije i unapređenje povezanosti, odnosno dostupnosti Crne Gore.

Viceguvernerka Kalezić upoznala je Spreja sa stanjem u bankarskom sektoru i uticajem koronakrize na poslovanje banaka. Istaknuto je da su banke u Crnoj Gori pokazale dobru otpornost na krizu, te da su pažljivo kreirane mere CBCG doprinele očuvanju stabilnosti bankarskog sistema, ali i lakšem prevazilaženju posledica pandemije na privredu i stanovništvo.

„Zabeleženi blagi rast nekvalitetnih kredita, kao direktna posledica koronakrize, još uvek ne zabrinjava, ali upućuje na potrebu dodatnog opreza radi adekvatnog upravljanja ovim rizikom, posebno kada se ekstenzivne mere CBCG za ublažavanje efekata pandemije počnu povlačiti“, istakla je viceguvernerka i dodala da CBCG privodi kraju projekat procene kvaliteta aktive (AQR) bankarskog sektora, čiji rezultati se očekuju krajem juna. Viceguvernerka Kalezić je upoznala sagovornika i sa aktivnostima CBCG na planu usklađivanja regulatornog okvira, novog Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o sanaciji kreditnih institucija i njihovih podzakonskih akata sa najboljim standardima i praksama evropskog centralnog bankarstva.

Na sastanku je bilo reči i o planovima Vlade da, uz tehničku podršku EBRD-a, osnuje Kreditno-garatni fond, kroz koji bi privredi bio olakšan pristup izvorima finansiranja. CBCG će dati svoj doprinos kroz učešće u radnoj grupi formiranoj ovim povodom.