Crna Gora: Drljević učestvovao na 9. Forumu EUSDR

Crna Gora: Drljević učestvovao na 9. Forumu EUSDR

Regioni u Evropi ne dele samo izazove, već i potencijale i šanse za napredak, zbog čega je potreban zajednički rad u ostvarivanju ciljeva Strategije Evropske unije za Dunavski region (EUSDR), poručio je glavni pregovarač Crne Gore Aleksandar Drljević.

On je danas predstavljao Crnu Goru na sastanku ministara u okviru IX foruma EUSDR, kojim je završeno uspešno predsedavanje Hrvatske ovom strategijom. Sastanak, koji je danas organizovan putem video linka, otvorio je ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman.

EUSDR je makro-regionalna strategija koja ima za cilj stvaranje sinergije i koordinacije između postojećih politika i inicijativa na području Dunavskog regiona. U sprovođenju strategije učestvuje 14 zemalja dunavskog rečnog sliva, od kojih su devet članice EU (Austrija, Češka, Mađarska, Bugarska, Hrvatska, Slovenija, Rumunija, Slovačka i Njemačka), dok ostalih pet čine zemlje nečlanice EU (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Moldavija, Srbija i Ukrajina).

“Na sastanku je usvojena ministarska Deklaracija u kojoj je akcenat stavljen upravo na nepovoljnim dešavanjima koja su obeležila predsedavanje Hrvatske – konkretno na COVID-19 krizu, kao i snažan zemljotres koji je imao razoran uticaj na Zagreb kao trgovački, ekonomski, kulturni i razvojni centar Hrvatske. Takođe, u Deklaraciji su istaknuta programska dokumenta koja su finalizovana, usvojena i objavljena u proteklom periodu, kao i postignuti Evropski zeleni dogovor koji predstavlja mapu puta za održivost ekonomije EU pretvaranjem klimatskih i ekoloških izazova u mogućnosti u svim oblastima politike i tranziciji čineći je pravednom i inkluzivnom za sve. Ova godina predstavlja deceniju postojanja strategije, pa se Deklaracija odnosi na aktivnosti koje su se realizovale u proteklom periodu, ali i na planove za sledećih 10 godina,” saopšteno je iz Vlade Crne Gore.

Drljević je naglasio vodeću ulogu koju ima EU u procesu implementacije strategije i koordinacije njenih prioriteta, kao i značaj uključivanja makroregionalnih prioriteta u programska dokumenta za narednu finasijsku perspektivu. „Regioni u Evropi ne dele samo zajedničke izazove, već i zajedničke potencijale i šanse za napredak. Stoga, dok ostvarujemo glavne ciljeve EUSDR-a, doprinosimo celom Podunavlju koji je u istorijskom, socijalnom, političkom i ekonomskom pogledu jedan od najvažnijih regiona EU i cele Evrope. S obzirom na to da svi delimo i promovišemo evropske vrednosti, postoji veliki potencijal da u tome budemo jedinstveniji i istrajniji nego ikada ranije“ kazao je glavni pregovarač.

On je čestitao Hrvatskoj na uspešnom jednogodišnjem predsedavanju Strategijom, a kolegama iz Slovačke na preuzimanju predsedavanja, te im poželio mnogo uspeha u implementaciji značajnih aktivnosti u kontekstu Strategije EU za Dunavski region.

„Crna Gora će biti pouzdan partner svima u budućim aktivnostima EUSDR-a, sa ciljem njenog daljeg razvoja, uz kontinuiranu posvećenost koja je ključna prilikom uspešne implementacije strategije“, zaključio je Drljević.