Crna Gora druga najteže pogođena ekonomija u Evropi

Crna Gora druga najteže pogođena ekonomija u Evropi

Prema procenama UN Crna Gora će biti druga najviše pogođena ekonomija u Evropi, kazao je David Putin, ekonomista u UN Misiji u Crnoj Gori.

“Nažalost Crna Gora je jedna od najteže pogođenih ekonomija u Evropi. Naša procena je da će Crna Gora predstavljati drugu najviše pogođenu ekonomiju u Evropi, posle Španije. Razlog je jasan, Crna Gora je mala otvorena ekonomija, koja zavisi od turizma”, kazao je Putin, gostujući u Jutarnjem programu TVCG.

Da je svaka kriza i šansa, smatra i Putin i dodaje da je važno da crnogorska ekonomija dobije na produktivnosti.

“Crna Gora je dugo bila zavisna od turizma i možda je ovo prilika za diversifikaciju i strukturnu transformaciju, koja bi mogla da kreira nova tržišta za nove veštine koje su bolje plaćene, a koje Crnu Goru mogu pomeriti u smislu smanjenja stope siromaštva”, izjavio je Putin.

Navodi i da projekcije UN-a za Crnu Goru nisu toliko loše, kao one koje je objavio MMF.

“Postoje određeni indikatori koji govore da će doći do poboljšanja i vraćanja u normalu, posebno kada dođe do vakcinacije. Vakcinisanje nije važno samo za Crnu Goru, nego i za turiste koji posećuju Crnu Goru, za Rusiju, Srbiju…Vakcina je samo rešenje dela problema, mi moramo razgovarati o oporavku na širi način i o tome kako ga možemo podržati. Crnu Goru očekuje značajan napredak i značajno nadoknađivanje gubitaka, kao i postepeno vraćanje na prethodne nivoe iz turističkog sektora”, poručuje Putin.

Dodaje, ipak, da za ekonomiju Crne Gore ima nade jer je zabeležila značajne stope rasta.

“S obzirom na to da Crna Gora prolazi kroz proces pristupanja EU, dobro je integrisana u ta tržišta, i u tom smislu mora iskoristiti prednosti za oporavak”, naveo je Putin.

Ističe i da se ekonomija mora usmeriti ka modelima koji su otvoreni i održivi.

“Moraju se podržati oni koji su ranjivi, moramo u obzir uzeti fiskalne troškove i naravno na umu treba imati investicije, koje ovu ekonomiju čine otpornom na sve šokove”, poručuje Putin.

Govoreći o Izveštaju Ujedinjenih nacija o svetskoj ekonomskoj situaciji i projekcijama za 2021. godinu, podseća da je predviđen pad globalne ekonomije od 4,3 odsto u 2020. godini.

“Projekcije su takve da će se za 4,7 odsto oporaviti globalna ekonomija u 2021. godini što predstavlja značajan oporavak. Međutim, to nije dovoljno da se nadoknade gubici iz 2020. godine. Pod pažnjom su i drugi indikatori koji se odnose na siromaštvo i zaposlenost. Očekujemo da ćemo se tek u narednim godinama vraćati na nivoe iz 2019. godine”, kazao je Putin.

Nivo globalnog BDP će verovatno biti dostignut u ovoj godini ali to nije dovoljno.

“Možda će se nivo BDP vratiti u 2021, ali je nekim drugim indikatorima potrebno mnogo više vremena”, zaključio je Putin.