Crna Gora: Državni dug smanjen na 88,37% BDP-a

Crna Gora: Državni dug smanjen na 88,37% BDP-a

Ukupan državni dug Crne Gore, bez depozita, na kraju marta iznosio je skoro 4,1 milijardu EUR ili 88,37 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazuju podaci Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

“Tokom prvog kvartala došlo je do smanjenja državnog duga u odnosu na četvrti kvartal prošle godine, oko 233,4 miliona EUR, pre svega usled otplate duga po osnovu euroobveznica emitovanih 2016. godine u iznosu od 227,45 miliona EUR”, rekli su iz Ministarstva.

Ukupan državni dug sa depozitima iznosio je 3,57 milijardi EUR ili 77 odsto BDP-a.

“Spoljni dug iznosio je 3,64 milijarde EUR, odnosno 78,56 odsto BDP-a, dok je unutrašnji bio 454,76 miliona EUR, odnosno 9,81 odsto BDP-a. Depoziti su na kraju marta iznosili 527,26 miliona EUR, uključujući 38,45 hiljada unci zlata, čija je vrednost 55,38 miliona EUR ili 11,37 odsto BDP-a”, saopštilo je Ministarstvo u izveštaju o dugu.

Iz Ministarstva su rekli da je u prvom kvartalu povučeno ukupno 23,87 miliona EUR, od čega se 11,28 miliona EUR, odnosno 13,25 miliona USD, odnosi na povlačenje kreditnih sredstava za potrebe izgradnje prioritetne dionice Smokovac – Uvač – Mateševo.

„Za realizaciju projekata u oblasti komunalnih delatnosti, energetske efikasnosti, razvoja poljoprivrede, reforme poreske administracije, unapređenja putne infrastrukture, nabavku vojne opreme i slično u toku četvrtog kvartala prošle godine povučeno je oko 12,59 miliona EUR“, rekli su iz Ministarstva.

Tokom prvog kvartala ove godine nije bilo zaključenja kreditnih aranžmana.

„Tokom prvog kvartala realizovana je otplata državnog duga po osnovu glavnice, u ukupnom iznosu od 286,37 miliona EUR, od čega se 37,83 miliona EUR odnosilo na otplatu duga rezidentima, dok je otplata duga nerezidentima iznosila 248,54 miliona EUR“, pokazuju podaci Ministarstva.

Iz Ministarstva su dodali da je u istom periodu otplaćena i kamata u iznosu od 24,32 miliona EUR, od čega otplata domaće kamate iznosi 1,41 milion EUR, a ino kamate 22,91 milion EUR.

„Smanjenje duga po osnovu stare devizne štednje u izveštajnom periodu iznosilo je 160 hiljada EUR“, zaključili su iz Ministarstva.