Crna Gora: Đukanović ponovo protiv predloga vladajuće koalicije

Crna Gora: Đukanović ponovo protiv predloga vladajuće koalicije

Crnogorski predsednik Milo Đukanović rekao je da neće potpisati dokument o razrešenju načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Dragutina Dakića i general-majora Rajka Pešića. U saopštenju za javnost, Đukanović kaže da će, umesto toga, sazvati sednicu Saveta za odbranu i bezbednost u čijoj su nadležnosti ta pitanja.

Krajem prošle godine Đukanoviću je iz Ministarstva odbrane dostavljen predlog odluke za razrešenje Dakića i predlog o razrešenju i prestanku službe generala Pešića.

Kako je naveo, oba akta su potpisali dvojica članova Saveta za odbranu i bezbednost – predsednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić i premijer Zdravko Krivokapić.

„Takođe, iz medija sam saznao da je ove predloge odluka pratila i odluka ministarke odbrane o penzionisanju načelnika Generalštaba VCG, general–majora Dragutina Dakića“, kaže se u saopštenju.

On je podsetio da je Odluka o postavljenju i razrešenju načelnika Generalštaba u isključivoj nadležnosti Saveta za odbranu i bezbednost, koji odluke donosi konsenzusom, na osnovu Poslovnika o radu.

Đukanović je istakao da u radu Saveta postoji i praksa da to telo između održavanja sednica odlučuje i saglasnošću i potpisom svojih članova, o brojnim pitanjima iz svoje nadležnosti.

„Međutim, nikada do sada Savet za odbranu i bezbednost o izboru ili razrešenju načelnika Generalštaba VCG nije odlučivao bez održavanja sednice Saveta. Nema razloga za novu praksu ni ovaj put“, istakao je Đukanović.

On je rekao da veruje da je eventualna promena čelnog čoveka VCG pitanje od državnog značaja koje zaslužuje sednicu Saveta koji čine tri najviša nosioca zakonodavne i izvršne vlasti u Crnoj Gori.

„Inicijativom Ministarstva odbrane napravljeni su pravni i proceduralni propusti koji mi nalažu negativan odnos prema tom aktu“, kazao je Đukanović, navodeći da je prvi pravni propust kršenje odredbi Zakona o vojsci.

Takođe, kako je naveo, predlozi za razrješenje načelnika Dakića i Pešića dostavljeni su uz kršenje osnovnih procedura utvrđenih članom 12 Poslovnika o radu Saveta za odbranu i bezbednost.

U tom članu se, pojasnio je Đukanović, navodi da se materijali koji se dostavljaju radi razmatranja Savetu, bez obzira na stepen tajnosti koji im je određen, kao i sva dokumentacija Saveta, mogu saopštavati javnosti samo uz saglasnost tog tela.

Prema njegovim rečima, takva saglasnost nije tražena, „logično niti dobijena od Saveta“.

„Ceneći sve navedeno, a pre svega značaj ovog pitanja, neću potpisati predloge odluka koji su mi dostavljeni. Umesto toga sazvaću sednicu Saveta za odbranu i bezbednost“, rekao je Đukanović.

On je dodao da je već ovlastio sekretara Saveta da usaglasi termin mogućeg održavanja sednice sa članovima tog tela.