Crna Gora: Đukanović učestvovao u radu samita zemalja Berlinskog procesa

Crna Gora: Đukanović učestvovao u radu samita zemalja Berlinskog procesa

Učestvujući u radu Samita Berlinskog procesa, predsednik Crne Gore Milo Đukanović je rekao da je, u šest godina postojanja, Berlinski proces dosledno čuvao osnovnu poruku – evropske perspektive zemalja Zapadnog Balkana.

“Regionalna saradnja neupitno donosi pozitivne rezultate i ubrzava razvoj naših ekonomija i društava u celini. Ona dobija najveću vrednost onda kada doprinosi realizaciji našeg strateškog cilja – punopravnog članstva u EU. Produbljivanje ekonomske saradnje, oličeno u nastavku Višegodišnjeg akcionog plana, vidimo kao novi pomak naših ekonomija ka jedinstvenom tržištu Evropske unije. A to je odlučan iskorak, za koji moraju biti spremne i administracije i privreda,” rekao je Đukanović u svom obraćanju.

Jednako tako, dodao je on, Ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan je dokaz posvećenosti Regionu i putokaz za strateške odluke, pre svega u oblasti održivog razvoja. “Ekonomije zemalja Zapadnog Balkana brže će se oporaviti i razviti jedino povećanjem investicija, podsticanjem preduzetništva i uklanjanjem što većeg broja barijera koje opterećuju poslovanje. Sve drugo samo će pojačati efekte krize i voditi u novo zaostajanje”.

Đukanović je rekao da podrška Crne Gore sveobuhvatnoj tranziciji ka modernoj, kompetitivnoj, klimatski neutralnoj ekonomiji, koja se odgovorno odnosi prema raspoloživim resursima, nije samo deklarativna te da to najbolje potvrđuju rezultati iz prethodnog perioda. Zbog toga predočene Smernice za implementaciju Zelene agende u Crnoj Gori ne treba posmatrati samo kao podršku, već i kao potvrdu ostvarenog.

“Stabilan, ekonomski i demokratski razvijen Zapadni Balkan je geopolitički imperativ. Nema bolje garancije za dugoročno očuvanje mira od ubrzanog društvenog razvoja svih zemalja regiona. Berlinski proces se potvrdio kao najbolji okvir za dinamizaciju saradnje u cilju napretka i ispunjavanja kriterijuma za punu integraciju u EU,” smatra predsednik Crne Gore.

Zaključujući, Đukanović je rekao da Crna Gora odlučno nastavlja putem reformi, da gradi otvoreno evropsko društvo, društvo demokratije i vladavine prava.