Crna Gora: EK priprema non paper document o poglavljima 23 i 24

Crna Gora: EK priprema non paper document o poglavljima 23 i 24

Pravni okvir kojim se garantuje nezavisnost pravosuđa postoji, međutim, pravosuđe i tužilaštvo se i dalje percipiraju kao ranjivi na političko uplitanje, zaključeno je u nacrtu non paper dokumenta  Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori.

U nacrtu dokumenta u koji je Pobjeda imala uvid, navodi se da je Sudski savet između 2019. i 2020. ponovo imenovao sedam predsednika sudova, uključujući predsednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu.

“Ovo pokreće ozbiljna pitanja o poštovanju Ustava i pravnog okvira, kojima se ograničavaju takva imenovanja na maksimalno dva mandata, kako bi se sprečila prevelika koncentracija moći u pravosuđu. To takođe nije u skladu sa preporukama GRECO-a o nezavisnosti sudstva,” navodi se u dokumentu.

U oblasti slobode izražavanja,navedeno je da je da je postignut određeni napredak u istragama starih slučajeva napada na imovinu medija.

U 2019. godine vlasti su registrovale četiri napada na novinare. U tri od tih slučajeva podignute su optužnice. Zaštita je ponuđena za dvoje novinara.

U aprilu 2020. policija je, kako se navodi, rasvetlila četiri slučaja napada na imovinu medija iz 2011. i 2014. godine, kada je pet vozila oštećeno i uništeno. Dvije osobe – maloljetnici u vrijeme napada – uhapšene su, ali organizatori napada ostaju nepoznati.

U januaru 2020. godine, kao mera za borbu protiv dezinformacija, urednici portala su privedeni zbog navodnog krivičnog dela izazivanja panike i nereda.

“Nakon toga su usledile dalje represivne mere vlasti zbog njihovih postova na društvenim medijima, uključujući i objave u kontekstu krize COVID-19 i protiv četvorice građana pokrenut je krivični postupak,” navodi se u non pejperu.

U delu o medijima, navodi se i da prelaz RTCG-a sa državnog medija na pravi javni servis još nije završen, a imenovanje novog Saveta u junu 2019. godine nije uspelo da poboljša uredničku nezavisnost i profesionalne standarde RTCG-a.

Kada su u pitanju religijske slobode, u dokumentu se podseća da je u decembru prošle godine donesen Zakon o slobodi veroispovesti kako bi se regulisao status verskih zajednica, te da je Vlada pokrenula dijalog između pravnih stručnjaka i Srpske pravoslavne crkve, koja smatra da je direktno ugrožena ovim zakonom.

U delu poglavlja 24 koji se odnosi na borbu protiv organizovanog kriminala, navodi se da su ljudski resursi tužilaštva i policije nedovoljni da bi se nosili sa raznim opterećenjima.

“Policiji treba više istražitelja za organizovani kriminal i krijumčarenje droge, stručnjaka zaduženih za posebne istražne mere i stručnjaka za kibernetički kriminal, privredni kriminal i forenziku,” navodi se u dokumentu.

Pravni okvir za borbu protiv organizovanog kriminala je, kako navode, u velikoj meri uspostavljen i usklađen sa pravnom tekovinom EU.

“U decembru 2019. godine Crna Gora je ponovo izmenila zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. 2020. godine zakon će trebati ponovo izmeniti, kako bi se otklonili preostali nedostaci i uskladio sa direktivom EU o sprečavanju pranja novca”.

U maju 2020. godine, Komitet eksperata za ocenu mera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEIVAL) zvanično je uklonio Crnu Goru iz procesa praćenja četvrtog kruga, smatrajući da je zemlja preduzela dovoljno koraka da ispravi nedostatke koji su identifikovani u 2015. godini.