Crna Gora: EU zadovoljna odgovorom Crne Gore na krizu izazvanu koronavirusom

Crna Gora: EU zadovoljna odgovorom Crne Gore na krizu izazvanu koronavirusom

Vlada Crne Gore blagovremeno je preduzela mere za ublažavanje posledica ekonomske krize izazvane pandemijom koronavirusa, uz podršku Evropske unije, ocenjeno je na današnjem sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku.

Na 13. sastanku Pododbora između Crne Gore i Evropske unije, koji je održan putem interneta i pokriva ekonomska, fiskalna i finansijska kretanja i izazove, kao i područja politike u pregovaračkim poglavljima 17, 18, 32 i 33, predstavnici crnogorske nadležne institucije obavestile su predstavnike EK o aktivnostima sprovedenim u prethodnom periodu u ovim oblastima.

Zamenik glavnog pregovarača Marko Mrdak istakao je da je, pored godišnjeg izveštaja Evropske komisije, Ekonomski i investicioni plan veoma ohrabrujući u pogledu socijalno-ekonomskog oporavka od pandemije.

“Ovo tumačimo kao iskrenu posvećenost zapadnom Balkanu, koja je jasno najavljena na početku trenutnog mandata EK. Čvrsto verujemo da će ovaj plan podstaći oporavak i ekonomski rast i da će podržati reforme u nastavku našeg puta ka EU “, naveo je on.

Kako je Delegacija EU u Crnoj Gori rekla u saopštenju za štampu, Mrdak se zahvalio EU na makrofinansijskoj pomoći od 30 miliona evra, napominjući da je crnogorska strana svesna preostalih uslova koje treba ispuniti kako bi obezbedila isplatu druge tranše u istiom iznosu.

Upoznao je sagovornike sa aktivnostima u poglavljima koja pokriva Pododbor, uključujući Program ekonomske reforme 2020-2022, Godišnji plan zvanične statistike za 2020. godinu, Konsolidovani izveštaj o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru za 2019. godinu, kao i kao Zakon o budžetu Crne Gore za 2020. godinu.

Šef jedinice u Generalnom direktoratu za ekonomska i finansijska pitanja Uve Stamm pohvalio je crnogorsku vladu zbog brzog usvajanja mera za ublažavanje uticaja krize i ocenio da je pandemija COVID-19 teško pogodila crnogorsku ekonomiju . Naglasio je da se, kako se kriza razvija, odgovor politike i njena adekvatnost moraju pravilno proceniti i po potrebi prilagoditi kako bi se obezbedilo da podrška koja se pruža preduzećima i građanima bude dobro usmerena i efikasna. “Kriza je uzela veliki danak i u oblasti javnih finansija – pad prihoda i veća potrošnja doveli su do većih deficita. Ovo je neizbežni nuspojava štednje radnih mesta, prometa i prihoda. Istovremeno, povratak na razborito fiskalno upravljanje nakon oporavka ekonomije je od suštinskog značaja za očuvanje fiskalne održivosti“, rekao je on.

Zamenik šefa jedinice za Crnu Goru u DG NEAR, Pregovore o susedstvu i proširenju Evropska komisije, Barbara Jesus-Gimeno, ohrabrila je Crnu Goru da iskoristi naredne mesece za ubrzanje reformi, kako bi zemlja mogla da nastavi da napreduje na putu ka članstvu u EU. “Rešavanje ovih prioriteta zahtevaće blisku međuinstitucionalnu koordinaciju, funkcionalnu javnu upravu i nadogradnju na rezultatima postignutim proteklih godina,” dodala je ona.