Crna Gora: Finansijska podrška EU se uspešno implementira

Crna Gora: Finansijska podrška EU se uspešno implementira

Članovi Odbora za evropske integracije Parlamenta Crne Gore  razmotrili su danas Informaciju o programima podrške Evropske unije za 2019. godinu.

Ključne aspekte Informacije članovima Odbora predstavili su Aleksandar Drljević, glavni pregovarač Crne Gore sa EU, i Bojan Vujović, savetnik zamenika glavnog pregovarača – nacionalnog IPA koordinatora, koji su  govorili o sprovođenju preostalih projekata iz Instrumenta pretpristupne podrške 2007 – 2013 (IPA I), —kao i pripremi i sprovođenju projekata obuhvaćenih finansijskom perspektivom 2014 – 2020 (IPA II). Dodatno, potvrđeno je da su dobijene i prve informacije od Evropske komisije o finansijskoj podršci EU za period 2021 – 2027 (IPA III), kao i da prve nacrte detaljnijih pravila u vezi sa novom finansijskom perspektivom države korisnice IPA-e mogu očekivati tokom 2020. godine.

Učesnici su razgovarali i o finansijskoj pomoći EU Crnoj Gori u iznosu od 53 miliona evra, koja je iz postojećih sredstava opredeljenih u okviru IPA II (2014-2020) preusmerena za podršku zdravstvenom sistemu i ekonomiji u cilju saniranja posledica izazvanih pandemijom COVID – 19.

Komentari i pitanja članova Odbora, tokom rasprave koja je usledila, bila je fokusirana na preciznije informacije o trošenju sredstava, faze realizacije određenih projekata, preusmerena sredstva EU u kontekstu suočavanja sa posledicama pandemije i njihovo buduće korištenje, —ali i na pitanje kapaciteta i odliva kadrova na državnom i lokalnom nivou. Članovi Odbora bili su zainteresovani i za način i buduće kriterijume po kojima će se opredeljivati sredstva u okviru nove finansijske perspektive IPA III (2021-2027).

Predsednik Slaven Radunović je sa članovima Odbora razgovarao i o planiranim budućim aktivnostima Odbora, te ih upoznao sa ključnim zaključcima plenarnog zasijedanja COSAC – a koje je bilo organizovano putem video konferencije.