Crna Gora: Finansijski sistem u dosadašnjem periodu bio stabilan

Crna Gora: Finansijski sistem u dosadašnjem periodu bio stabilan

Savet za finansijsku stabilnost Centralne Banke Crne Gore na današnjem sastanku razmatrao je Informaciju o finansijskoj stabilnosti za drugi kvartal 2020. godine, sa posebnim osvrtom na uticaje pandemije koronavirusa na ukupnu finansijsku stabilnost u zemlji.

Razmatrajući trendove u međunarodnom makroekonomskom okruženju, konstatovano je da je pandemija koronavirusa gurnula ekonomiju evrozone u istorijsku recesiju. Prema preliminarnim podacima, ekonomska aktivnost u evrozoni u drugom kvartalu ove godine zabeležila je rekordan pad od 12,1%. Evropska centralna banka primenjuje dodatne mere pomoći tržištima i sprovodi politiku daljeg kvalitativnog popuštanja.

“Što se domaćeg makroekonomskog okruženja tiče, tokom prvih šest meseci tekuće godine, zabeleženi su negativni trendovi u oblasti turizma (pad od 78,5% u broju dolazaka turista, odnosno 83,3% u broju ostvarenih noćenja), građevinarstva (pad od 6,9% u vrednosti izvršenih građevinskih radova, odnosno 1,7% u efektivnim časovima rada), industrijske proizvodnje (pad od 0,8%) i dr,” navodi se u saopštenju CBCG.

Što se bankarskog sektora tiče, konstatovano je da su banke, zahvaljujući merama CBCG, spremno dočekale krizni period. Bankarski sektor karakteriše zadovoljavajuća likvidnost, solventnost i kapitalizovanost. CBCG je obezbedila instrument podrške za sistemsku likvidnost od strane Evropske centralne banke. Crna Gora je dobila mogućnost da, po prvi put, sa ECB-om, u slučaju potrebe, ugovori bilateralnu repo liniju u iznosu do 250 miliona evra.

Koeficijent solventnosti je na kraju drugog kvartala 2020. godine iznosio 19,6% i bio je viši u poređenju sa krajem prvog kvartala ove godine, kada je iznosio 17,4%. Odlukom CBCG bankama je zabranjeno da isplaćuju dividende akcionarima, osim isplate u vidu akcija banke, što je uticalo na uvećanje osnovnog kapitala putem uvećanja neraspoređene dobiti, pa je pokazatelj osnovnog kapitala na kraju drugog kvartala 2020. godine porastao na 19,9% sa 17,8% koliko je iznosio na kraju prvog kvartala. S druge strane, banke su zabeležile snažan pad profitabilnosti u odnosu na isti period prošle godine.

Na osnovu analize uticaja različitih faktora, Savet je zaključio da je finansijski sistem u dosadašnjem periodu bio stabilan, uz prisustvo objektivnih i kompleksnih rizika koji se mogu materijalizovati pod uticajem dalje pandemije. Ovakva situacija, zaključeno je na današnjoj sednici, zahteva stalni monitoring u finansijskom sektoru.

Sednicom je predsedavao Radoje Žugić, guverner Centralne banke i predsedavajući Saveta. Sednici su prisustvovali i svi ostali članovi Saveta: Darko Radunović, ministar finansija, Uroš Andrijašević, predsednik Saveta Agencije za nadzor osiguranja i Zoran Đikanović, predsednik Komisije za tržište kapitala. Po pozivu, sednicama Saveta prisustvuje Predrag Marković, direktor Fonda za zaštitu depozita.