Crna Gora intenzivira reforme

Crna Gora intenzivira reforme

Pregovaračka grupa Crne Gore je na sednici u četvrtak ocenila da je napravljen značajan napredak u pregovorima sa EU, ali umesto da usporava, pregovaračka struktura ima nove zadatke i aktivnosti za intenziviranje reformi koje će dovesti do završetak pregovora o pristupanju.

Sednica Pregovaračke grupe kojom je predsedavao glavni pregovarač Aleksandar Drljević, održana je u Podgorici.

Članovi grupe razgovarali su o tekućim i planiranim aktivnostima pregovaračke strukture u cilju ispunjavanja konačnih merila i implementacije preporuka iz izveštaja Evropske komisije za Crnu Goru 2019. godine.

Glavni pregovarač Aleksandar Drljević ocenio je da je u prethodnom periodu ostvaren veliki broj obaveza i značajnih rezultata, ali da su u narednom periodu potrebni dodatni napori kako bi se održala dinamika i kvalitet procesa, a pre svega, dalje poboljšanje životnog standarda.

“Pravi je trenutak da se intenziviraju reforme u pregovaračkom procesu, jer je Crna Gora ušla u završnu fazu pregovora, koji će biti završen otvaranjem poglavlja 8 – Konkurencija. Nakon izbora i nove organizacije u institucijama EU, dobili smo potvrda da je predanost Brisela proširenju na Zapadni Balkan ostala nepromenjena, što nam daje dodatnu motivaciju da se angažujemo i posvetimo našem dijelu posla“, naglasio je glavni pregovarač.

Budući da Crna Gora ulazi u zrelu fazu pregovaračkog procesa koji zahteva najveću predanost svih članova pregovaračke strukture, istaknuta je odlučnost da se efikasno odgovori svim zahtjevima procesa. U tom kontekstu, kako je saopšteno iz Vlade Crne Gore, pregovarači su ukazali da je tokom jula intenziviran rad i održani sastanci Kolegijuma za pregovore, Saveta za vladavinu prava, Pregovaračke grupe i 32 radne grupe za vođenje pregovora, razmotrene preporuke iz Izveštaja EK i pripremljen detaljan plan aktivnosti svih tela za predstojeći period. S ciljem intenziviranja reformskih aktivnosti i ubrzanja pregovaračkog procesa, radne grupe aktivno prate aktivnosti koje vode ispunjavanju završnih merila i preporuka iz Izveštaja EK.

Članovi Pregovaračke grupe su, takođe, razmotrili nalaze radnih grupa u kojima je istaknuto neslaganje sa pojedinim ocenama iz ovogodišnjeg Izveštaja EK sadržanim u devet pregovaračkih poglavlja i istakli da če o tome obavijestiti Evropsku komisiju.

S ciljem bolje promocije pregovaračkog procesa i predstavljanja ostvarenih rezultata i daljih obaveza u pristupanju EU, dogovoreno je aktivnije učešće članova Pregovaračke grupe u aktivnostima usmerenim na unapređenje informisanja građana o EU i pregovaračkom procesu, kroz aktivniju saradnju sa lokalnim samoupravama, akademskom i poslovnom zajednicom i civilnim sektorom.