Crna Gora: Izdat 41 nalog za neprekidno praćenje fizičkih i pravnih lica

Crna Gora: Izdat 41 nalog za neprekidno praćenje fizičkih i pravnih lica

Pomoćnik direktora Sektora policije za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma Crne Gore, Dejan Đurović rekao je da je tokom proteklih 12 meseci izdato je 41 nalog za neprekidno praćenje fizičkih i pravnih lica i otvoren je 511 slučaj.

On je u razgovoru za Pobjedu istakao da je oko 10 miliona evra na računima preduzeća i građana bilo blokirano u periodu od 72 sata.

Đurović je naglasio da sektor koji je preseljen i koji spada u nadležnost Uprave policije ima mogućnost stalnog praćenja transakcija okarakterisanih kao sumnjive.

Pranje novca kao krivično delo je vrlo teško dokazati. Suština dokazivanja, prema Đuroviću, nije samo u utvrđivanju da ta imovina nema zakonsko poreklo, već i u pružanju dokaza da dolazi iz kriminalnih aktivnosti.

Iz tih razloga se stalno radi na izmeni definicija pranja novca kao krivičnog dela.

U skladu sa zakonom, banke i druge kreditne i finansijske institucije, organizatori igara na sreću, advokati, javni beležnici, pružaoci usluga plaćanja, poštanskih, investicionih i osiguravajućih usluga dužni su da dostave podatke u vezi sa transakcijom većom od 15.000 evra.

Takođe su dužni da dostave podatke u vezi sa svim drugim aktivnostima, bez obzira na iznos.

Zatim sektor analizira i proverava novčane tokove kroz dostupnu bazu podataka.

U odnosu na 2018. godinu, evidentiran je porast broja prijavljenih sumnjivih transakcija i otvorenih slučajeva.

Đurović dodaje da su u kratkom periodu rada postigli veoma dobre rezultate.

Đurović je objasnio da postoji nekoliko obrazaca prikrivanja porekla novca.

“Većina ovih tipologija koristi banke i bankarske transakcije kako bi pokrila poreklo novca velikim brojem transfera preko nekoliko zemalja, uključujući i off-shore kompanije registrovane u inostranstvu u takozvanim poreskim rajevima”, rekao je Đurović.

On je dodao da je novac blokiran u slučajevima utaje poreza na osnovu fiktivnih faktura kompanija u CG.

Đurović naglašava da kompanije koje se bave plaćanjem smanjuju profit i fiktivno povećavaju troškove na osnovu fiktivnih poslovnih odnosa. Obaveze plaćanja PDV-a prenose na kompaniju kojoj novac uplaćuju.

Đurović je istakao da sektor posvećuje posebnu pažnju organizovanim kriminalnim grupama i njihovim članovima.

Cilj je sprečiti bilo koji član da poseduje ili koristi novac stečen na ilegalni način.