Crna Gora jača borbu protiv organizovanog kriminala, kaže Vlada

Crna Gora jača borbu protiv organizovanog kriminala, kaže Vlada

Savet za nacionalnu bezbednost, kojim je predsedavao predsednik Vlade i predsednik Saveta, Duško Marković, održao je danas sednicu kojoj je pored članova Saveta prisustvovao i direktor Uprave policije Veselin Veljović.

Savet je usvojio poseban Izveštaj o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije koji je sačinila Uprava policije i konstatovao da je učinjen ozbiljan napredak u borbi protiv organizovanog kriminala na svim nivoima uz jačanje ukupnih institucionalnih kapaciteta svih organa bezbednosnog sektora.

Zaključeno je da poseban prioritet treba staviti na mere otkrivanja i sprečavanja trgovine narkoticima, s obzirom da sredstva dobijena iz takvih kriminalnih aktivnosti predstavljaju realnu ekonomsku moć za delovanje organizovanih kriminalnih grupa.

Takođe, kao jedan od prioriteta definisane su konkretne aktivnosti na sprovođenju finansijskih istraga, zloupotreba u finansijskom poslovanju, poreske prevare i utaje poreza radi eliminisanja svih nepravilnosti koje predstavljaju opasnost za stabilnost ekonomskog sistema.

Savet je ukazao i na potrebu da se sa posebnim senzibilitetom preduzmu aktivnosti na eliminisanju “slabih mjesta” unutar institucija sistema, koja se pokušavaju zloupotrebiti za ostvarivanje kriminalnih ciljeva.

Usvojena je i informacija o merama i aktivnostima na obezbeđenju državne granice i suzbijanju ilegalnih migracija, a Savet je konstatovao da je stanje na državnoj granici stabilno, kretanje migranata kontrolisano, te da ilegalne migracije u ovom trenutku ne predstavljaju pretnju za nacionalnu bezbednost i javni poredak.

Savet je usvojio i Izveštaj o realizaciji Akcionog plana za implementaciju Strategije nacionalne bezbednosti Crne Gore 2018-2020 za 2018. godinu i konstatovalo odličan stepen realizacije planiranih mera u pomenutoj godini.