Crna Gora: Je li policijski čas ili nije?

Crna Gora: Je li policijski čas ili nije?

Nakon što je Nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti u Crnoj Gori (NKT) uvelo nove anti-koronavirus mere, opozicioni Demokratski front (DF) rekao je da je, u stvari, u ovu državu uveden policijski čas. Vlada je u svom odgovoru rekla da nema policijskog časa, ali činjenica je da je ljudima zabranjeno da budu napolju tokom noći.

Privremene mere, koje važe petnaest dana od sinoć su:

1) zabrana izlaska iz objekta stanovanja građanima, od ponedeljka do petka u vremenu od 19 časova do 5 časova narednog dana, a subotom od 13 časova do ponedeljka u 5 časova. Izuzetno za vreme trajanja ove zabrane, lica koja izvode kućne ljubimce, mogu da borave na javnoj površini, najviše 60 minuta.

Ova zabrana ne odnosi se na lica koja obavljaju redovne radne zadatke i pružaju usluge od javnog interesa, a nezamenljiv su uslov života i rada građana (zdravstvo, inspekcijski organi, policija, vojska, vatrogasne službe, komunalne službe, mediji –uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama, poljoprivredne djelatnosti na gazdinstvima i sl.), što se dokazuje potvrdom koju izdaje poslodavac;

2) zabrana boravka na otvorenom javnom prostoru, u periodu od 5 do 19 časova, deci mlađoj od 12 godina života, bez prisustva jednog roditelja, staratelja, usvojioca, hranioca ili drugog punoletnog člana porodičnog domaćinstva, uz obavezu pridržavanja propisane mere udaljenosti od drugih lica najmanje dva metra;

3) zabrana sportskih i rekreativnih aktivnosti na svim javnim površinama;

4) zabrana okupljanja u objektima stanovanja licima koja nisu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva.

“Nepostupanje po merama podleže krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore,” navodi se u saopštenju NKT.

U odgovoru na primedbe DF-a o policijskom času, NKT kaže da su sve mere u skladu sa Ustavom, koji predviđa ograničenja takve vrste.

“Dakle, nema policijskog časa – već se život, rad i kretanje odvija na način primeren aktuelnoj opasnosti i zaštiti zdravlja i života građana, uz mogućnost svakodnevnog kretanja svakog radnog dana od 05-19h, i subotom do 05-13 časova. Takođe, propisani su i izuzeci u vremenu zabrane, radi ostvarivanja djelatnosti od javnog interesa,” ističe NKT u odgovoru.