Crna Gora još uvek nema potvrđene slučajeve zaraze koronavirusom – Vlada usvojila nove mere

Crna Gora još uvek nema potvrđene slučajeve zaraze koronavirusom – Vlada usvojila nove mere

Ministarstvo zdravlja Crne Gore donelo je na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, novi set mera čiji je cilj zaustavljanje širenja koronavirusa u ovoj zemlji.

Službeno, Crna Gora nema ni jedan prijavljen slučaj zaraze koronavirusom.

Nove mere, kako je potvrđeno iz Vlade Crne Gore, proglašene su na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Naredbe za preduzimanje privremenih mera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa.

Privremene mere su:

1) zabrana ulaska strancima, osim strancima sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori i strancima koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet robe.

Promet robe za potrebe Crne Gore kao i za tranzit ostaje nesmetan, uz posebne mere zdravstveno sanitarnog nadzora;

2) obavezna samoizolacija za sve crnogorske državljane, kao i za strance koji imaju stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori, koji dolaze iz inostranstva, a na osnovu rešenja zdravstveno sanitarne inspekcije;

3) zabrana pružanja ugostiteljsih usluga u hotelima, osim za prijavljene goste;

4) zatvaranje disko klubova/barova i noćnih klubova/barova;

5) zatvaranje ugostiteljskih objekata – kafića, kafana, kafeterija, restorana i barova, osim ugostiteljskih objekata koji dostavljaju hranu i omogućavaju preuzimanje hrane i obroka, uz zabranu boravka gostiju u samim objektima;

6) zabrana obavljanja trgovinskih i ugostiteljskih usluga u tržnim centrima;

7) zatvaranje dečjih igraonica;

8) zatvaranje fitnes centara;

9) zatvaranje kazina, kladionica i kockarnica;

10) ograničavanje broja kupaca u odnosu na površinu prodajnog objekta tako što na deset kvadratnih metara površine prodajnog objekta može da se nalazi samo jedan potrošač. U prodajnom objektu, nezavisno od površine, ne može da boravi više od 50 potrošača u isto vrijeme.

Izuzetno za tržnice i pijace broj kupaca koji istovremeno mogu da budu u objektu ograničava do 100 potrošača;

11) obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da obezbede/označe rastojanje od najmanje dva metra između lica koja se nalaze ispred prodajnih objekata, na kasama i sektorima u kojima se roba uslužuje od strane zaposlenih lica u prodajnom objektu;

12) obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da za svoje zaposlene obezbede primenu mera zaštite zdravlja propisanih od strane Instituta za javno zdravlje Crne Gore;

13) obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da na ulazu u prodajni objekat istaknu obaveštenje o maksimalnom broju lica koja se u tom objektu mogu istovremeno nalaziti i da organizuju sprovođenje ove mere;

14) obaveza opština, Glavnog grada i Prestonice da u saradnji sa opštinskim kriznim štabovima identifikuju potencijalne objekte za sprovođenje mera karantina, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu organizovanja i sprovođenja zdravstvenog nadzora i karantina i uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za smeštaj u karantin („Službeni list CG“, broj 13/20) i predlože Ministarstvu zdravlja za dalju proceduru određivanja karantina.

Mere se primenjuju od objave u Službenom listu Crne Gore u trajanju od 15 dana.

“Posebni slučajevi koji su predmet međudržavne saradnje i potreba od posebnog državnog interesa, a naročito za potrebe javnog zdravlja razmatraće i o njima odlučivati Nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti,” navodi Vlada u saopštenju.

Nepostupanje po merama iz člana 1 ove naredbe podleže krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.