Crna Gora: Krizne situacije zahtevaju partnerstvo, proaktivnost, odgovornost i otvoren dijalog

Crna Gora: Krizne situacije zahtevaju partnerstvo, proaktivnost, odgovornost i otvoren dijalog

Prema Socijalnom savetu, socijalni partneri – Crnogorska federacija poslodavaca (MEF), Konfederacija sindikata Crne Gore (CTUM) i Unija slobodnih sindikata (UFTUM) – razvijaju platformu koja nudi preporuke za oporavak crnogorske ekonomije od pandemije koronavirusa.

„Krizne situacije, poput pandemije koronavirusa, sa kojom se Crna Gora bori već 12 meseci, zahtevaju partnerstvo, proaktivnost, odgovornost i otvoren dijalog koji uključuje sve relevantne društvene aktere“, kaže se u saopštenju za štampu objavljenom nakon sastanka Socijalnog saveta.

Sastanak Saveta, koji su organizovali Socijalni savet i Međunarodna organizacija rada (ILO), uz podršku britanske ambasade i Fonda dobre uprave, bio je fokusiran na sve složeniju ekonomsku situaciju i načine za održavanje što većeg broja kompanija i radnih mesta.

Potpredsednik Saveta i ministar za ekonomski razvoj Jakov Milatović rekao je na sastanku da je Vlada usvojila Plan rada i Predlog zakona o budžetu za ovu godinu.

Rekao je da je Predlogom zakona o budžetu za ovu godinu, koja je bila veoma izazovna za ekonomiju, predviđeno povećanje minimalnih zarada, ali ne i penzija i plata u javnom sektoru.

Milatović je pozvao socijalne partnere i javnost da poštuju sve mere zdravstvene zaštite, dodajući da su kontrola pandemije i postupak imunizacije veoma važni za uspeh predstojeće turističke sezone.

Na polju dostojanstvenog rada za sve, dostojanstva, jednakosti i nediskriminacije LGBTK osoba u radnim odnosima i radnim odnosima, Savet je dao svoj doprinos u sprovođenju Strategije za poboljšanje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019 – 2023.

Ekspert ILO-a za osnovne principe i prava na radu, Konstancija Tomas, rekla je da je crnogorski zakonodavni okvir usklađen sa većinom međunarodnih standarda i principa, posebno sa pravnom tekovinom EU.

Prema njenim rečima, Crna Gora se sada treba fokusirati na praktičnu primenu i pozabaviti se pristrasnošću i predrasudama.

UN-ov savetnik za ljudska prava Anjet Lanting rekla je da je istraživanje CEDEM-a pokazalo da je nivo diskriminacije na polju zapošljavanja u svim grupama najniži na osnovu seksualne orijentacije, dodajući da iznosi 34,9 procenata.

UN su 2007. godine usvojili poslovne standarde ponašanja: Borba protiv diskriminacije LGBTI osoba, zasnovane na poštovanju ljudskih prava, uklanjanju diskriminacije zaposlenih LGBTI i pružanju podrške LGBTI osoblju na poslu, sprečavanju diskriminacije LGBTI osoba među kupcima, dobavljačima i distributerima i zalažu se za ljudska prava LGBTI osoba u zajednicama u kojima posluju.