Crna Gora: Matica Crnogorska protiv izmena Zakona o slobodi veroispovesti

Crna Gora: Matica Crnogorska protiv izmena Zakona o slobodi veroispovesti

Predsednik Matice crnogorske Dragan Radulović izjavio je da je “jasno da crnogorska Vlada, a verovatno i njena parlamentarna većina, imaju nameru da izvrše reviziju važećeg i sa međunarodnim pravom već usklađenog Zakona o slobodi veroispovesti”.

Izmene zakona su prošle godine dovele do velikog protesta vernika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori kao i hapšenja nekoliko sveštenika koji su učestvovali u litijama.

Povodom najavljenih izmena Zakona o slobodi veroispovesti, a nakon izjave ministra pravde, ljudskih i manjih prava Vladimira Leposavića da će to učiniti po skraćenom postupku, Radulović je istakao da se, shodno odredbama Poslovnika o radu Skupštine Crne Gore, po skraćenom postupku može doneti samo zakon kojim treba urediti pitanja i odnose nastale usled okolnosti koje nisu mogle da se predvide, a nedonošenje zakona bi prouzrokovalo štetne posledice, ili kada se zakon mora uskladiti sa evropskim i međunarodnim pravom. “Nijedan od navedenih razloga u ovom slučaju ne postoji, čime se pravo otvoreno izvrgava ruglu”, kazao je Radulović.

Ovo, kako je rekao, predstavlja “ispunjavanje obećanja data Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja se može smatrati i novim zakonodavcem u Crnoj Gori”.

“Postaje jasno da crnogorska Vlada, a verovatno i njena parlamentarna većina, imaju nameru da izvrše reviziju važećeg i sa međunarodnim pravom već usklađenog Zakona o slobodi veroispovijesti. Time bi u njega ugradili lažnu državnu i crkvenu istoriju Crne Gore, obezbedili privilegovan položaj eparhijama SPC u Crnoj Gori i omogućili da se crnogorsko sakralno i kulturno nasleđe, od neprocenjive vrednosti za identitetsko samorazumevanje crnogorskog naroda, preda u ruke SPC i time stavi pod nadzor države Srbije. Na kraju, SPC bi u svoj posed dobila i Cetinjski manastir koji je istorijski simbol crnogorske duhovne i svetovne vlasti, a koji do sada nije pravno posedovala”, rekao je Radulović.

Najavljenim zakonskim izmenama, kaže on, srpske eparhije u Crnoj Gori “dobile bi status državne crkve čime bi se sekularni karakter naše države faktički obesmislio”.

“Matica crnogorska je u kontinuitetu javno ukazivala na poguban uticaj SPC na suverenost i emancipaciju Crne Gore, na neprincipijelno koketiranje vlasti sa njenim vrhom, kao i na nipodaštavajući odnos prema Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Matica crnogorska apeluje na poslanike da se suprotstave nameri nove Vlade i da odbiju protivpravnu reviziju Zakona o slobodi veroispovesti”, rekao je Radulović.

Apelovao je i na predstavnike međunarodne zajednice, crnogorsku akademsku zajednicu i nevladin sektor da ukažu na neophodnost poštovanja vladavine prava i u ovom važnom slučaju, jer se radi o zaštiti crnogorske duhovne i kulturne baštine, i zaštiti ljudskih prava i sloboda.

“Posebno se obraćamo crnogorskom iseljeništvu da se zajedno sa nama suprotstave grubom aktu nasilja nad suverenitetom države Crne Gore, njenom kulturnom i verskom tradicijom, i pravom na postojanje. Iako ovakvo političko delovanje nove vlade nije neočekivano, ono već sada svedoči, ne samo o anticrnogorskom klerikalnom duhu vlasti, već i o spremnosti da se tuđoj crkvi bespravno poklanjaju crnogorske svetinje. Na kraju, podsećamo da je Vladu podržalo i nekoliko partija koje su deklarativno građanske i konstitucionalne. Te partije bi svoje iskazano opredelenje sada morale demonstrirati na delu, i to zaustavljanjem ovog uzurpatorskog i diskriminatorskog akta prema crnogorskom narodu i njegovom istorijskom nasleđu”, zaključio je Radulović.