Crna Gora: Ministar Leposavić pojasnio izmene Zakona o slobodi veroispovesti

Crna Gora: Ministar Leposavić pojasnio izmene Zakona o slobodi veroispovesti

Nova Vlada Crne Gore je u pogledu međureligijskog dijaloga uradila više za pet dana nego prethodna za pet godina, ocenio je ministar pravde i ljudskih i manjinskih prava Vladimir Leposavić, ističući da je Predlog izmena Zakona o slobodi veroispovesti na jučerašnjoj sednici usvojen jednoglasno.

Leposavić je na konferenciji za novinare u petak rekao da nije bilo obaveze da se organizuje javna rasprava zbog toga što predložene izmene ne menjaju suštinu Zakona koji je, kako je naveo, više „verski senzibilan“ nego što je bio slučaj ranije.

„Ovaj Zakon ne zahteva dodatna finansijska sredstava, ne menja sistem državne uprave, ne oduzima nijedno stečeno pravo“, istakao je Leposavić.

Cilj Zakona je, kako je kazao, ne da određuje mesto ili hijerarhiju verskim zajednicama, nego da ih stavi u ravnopravan položaj i da uslovi njihovog rada budu takvi da se mogu slobodno i ravnopravno razvijati.

Prema rečima Leposavića, Zakon treba da bude most za uspostavljene multikulturnog društva koje je do sada bilo krilatica i dio političkih programa.

„Kada su u pitanju konsultacije koje su intenzivno sprovodile između Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava i predstavnika verskih zajednica u Crnoj Gori, ova Vlada je u pogledu međuverskog dijaloga uradila više za pet dana, nego što je prošla za pet godina“, istakao je Leposavić.

Kako je naveo, postojeći Zakon je imao sterilan odnos prema verskim zajednicama i crkvama i praktično je samo tolerisao njihovo postojanje.

„Mi smo uspeli, ispravljajući greške prethodnog zakonodavca, da odemo korak napred i sad imamo Predlog novog zakona koji je postao verski senzibilan i koji ide u pravcu zadovoljavanja potreba i zaštite prava crkava i svih verskih zajednica“, kazao je Leposavić.

On je ocenio da su nova rešenja dobra za sve građane jer, kako je naveo, potvrđuju poštovanje prava svojine kao jednog od najvažnijih ljudskih prava.

„Postojeće verske zajednice ne gube pravni subjektivitet, stečena prava se čuvaju i nema potrebe da se ponovo registruju, što je posebno značajno za manje verske zajednice“, istakao je Leposavić.

Prema njegovim rečima, potpisani sporazumi koji su zaključeni između države i verskih zajednica poštuju se, i njihova pravna snaga se ne dovodi u pitanje.

Posebno su se, kako je kazao Leposavić, osvrnuli na zaštitu kulturne baštinu, odnosno da oni verski objekti koji imaju status kulturnih dobara da budu zaštićeni u skladu sa celinom zakona o zaštiti kulturnih dobara.

On je rekao da se katalog postojećih vjerskih zajednica unaprijedio, „znači nije bilo restriktivnog oduzimanja prava koja su već stečena“.

Leposavić je kazao da su usvojene sve sugestije crkava i verskih zajednica, i dodao da se jedan dio sugestija ticao zahteva koji ne mogu da se regulišu ovim Zakonom, jer se radi potrebama za poreskim olakšicama, regulisanje transfera i slično.

Komentarišući to što je Crnogorska pravoslavna crkva (CPC) rekla da oni nisu konsultovani, Leposavić je rekao da je dijalog vođen sa svim tradicionalnim verskim zajednicama.

Na pitanje da li je CPC tradicionalna verska zajednica, Leposavić je odgovorio da, iako ima lični stav, nije na njemu da opterećuje javnost koja ima različite stavove, i da kao funkcioner treba da ima jednak odnos prema svima.

 

Izvor: MINA