Crna Gora: Misija OEBS podržava žrtve nasilja u porodici

Crna Gora: Misija OEBS podržava žrtve nasilja u porodici

Misija OEBS-a u Crnoj Gori podržala je nevladinu organizaciju (NVO) Sigurna ženska kuća u povećanju kapaciteta skloništa za žrtve nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, tako što im je u junu 2021. godine obezbedila montažnu kuću. Vršiteljka dužnosti šefa Misije Siv-Katrine Leirtroe nedavno je posetila sklonište.

Državne institucije i relevantne nevladine organizacije prijavile su porast broja slučajeva povezanih sa nasiljem u porodici tokom pandemije COVID-19, što je zahtevalo povećanje kapaciteta smeštaja u skloništima. Stoga, Misija je započela konsultacije sa civilnim društvom, kako bi identifikovala i pozabavila se najhitnijim pitanjima u vezi sa smeštajem.

„NVO Sigurna ženska kuća već́ je pružala usluge skloništa žrtvama, ali sa nedovoljnim kapacitetima. Zato je Misija sprovela projekat koji je rezultirao povećanjem broja smeštajnih kapaciteta sa 12 na 17. Dodatno, NVO sada može prihvatiti i žene sa invaliditetom, što u prethodnom periodu nije bio slučaj,“ navela je Misija OEBS u Crnoj Gori u saopštenju za javnost.

Tokom posete skloništu, Leirtroe je kazala da je nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje ozbiljan problem za svako društvo, te da je za njegovo rešavanje potreban sistemski pristup. „Međutim, kada se nasilje dogodi, bezbedno mjesto za smeštaj žrtava je od najveće važnosti“, kazala je Leirtroe.

Direktorka NVO Budislavka Mira Saveljić zahvalila se Misiji na donaciji i istakla da su u protekla dva meseca, od kada su počeli da koriste kuću kao dodatno sklonište, ugostili pet žena i troje dece, među kojima i jednu ženu sa invaliditetom. „Dugo smo sanjali o montažnoj kući, jer se to pokazalo kao nužnost. Zahvaljujući Misiji OEBS-a u Crnoj Gori, naš san se konačno ostvario“, kazala je Saveljić.

Pored podrške Misije, u Sekretarijatu OEBS-a u Beču osnovana je neformalna grupa pod nazivom OSCE Men for Gender Equality, koja je pokrenula dobrotvornu akciju prikupljanja sredstava, dok je NVO Sigurna ženska kuća identifikovana kao korisnik. Prikupljena sredstva utrošena su za opremanje montažne kuće obrazovnim sadržajima za decu, posuđem, posteljinom, materijalom za radionice i male kućne aparate.

Misija OEBS-a u Crnoj Gori nastaviće da podržava institucije i organizacije civilnog društva u promovisanju rodne ravnopravnosti u društvu sa nultom tolerancijom prema rodno zasnovanom nasilju.