Crna Gora: MMF zabrinut zbog novog zakona

Crna Gora: MMF zabrinut zbog novog zakona

Centralna banka Crne Gore objavila je danas Izjavu rezidentnog predstavnika MMF-a u Regionalnoj kancelariji za zemlje Zapadnog Balkana Stephanie Eble povodom Predloga Zakona o odlaganju plaćanja kreditnih obaveza korisnika kredita (lex specialis).

Izjava:

Crnogorski bankarski sektor odigrao je važnu ulogu u pomaganju ekonomiji da prebrodi pandemiju COVID-19. Od početka pandemije, Centralna banka Crne Gore preduzela je nekoliko mera za pružanje podrške zajmoprimcima, uključujući ciljane moratorijume za građane koji su ostali bez posla usled pandemije i firme koje posluju u sektorima na koje je pandemija imala negativan uticaj. Trajanje i pokriće zajmoprimaca i ekonomskih aktivnosti koji su mogli da se kvalifikuju za moratorijume takođe su prošireni nekoliko puta, a sada uključuju zaposlene koji nisu primali plate tri meseca. Uz mere podrške koje je Vlada preduzela kroz razne ekonomske pakete, pomogli su da se ublaži uticaj krize na crnogorsko stanovništvo i kompanije, posebno na najugroženije.

Kako oporavak postaje jači, odobravanje kredita od strane bankarskog sistema igraće glavnu ulogu u pomaganju ekonomiji da dugoročno nastavi sa rastom. Mere finansijske pomoći treba da budu dobro ciljane, vremenski ograničene i na kraju postepeno ukidane kako bi se obezbedilo da se može zadržati protok novih kredita u ekonomiju.

MMF je zabrinut da bi neciljane mere finansijske pomoći koje se primenjuju na sve zajmoprimce koje su trenutno u razmatranju, poput Zakona o odlaganju plaćanja kreditnih obaveza korisnika kredita (Lex Specialis), mogle naneti štetu sposobnosti finansijskog sektora da obezbedi finansiranje stanovništva i kompanija, i mogle bi potencijalno da ugroze oporavak. Uz to, takva neciljana mera bi takođe bila u korist stanovništva i kompanija koji već imaju mogućnost da servisiraju svoje dugove.

Crna Gora mora da sačuva sposobnost finansijskog sektora da igra ključnu ulogu u obezbeđenju finansijskih sredstava za podršku ekonomskom oporavku, i na kraju da podstakne dugoročni rast zemlje.