Crna Gora mora poboljšati koordinaciju između zapošljavanja i socijalnih usluga

Crna Gora mora poboljšati koordinaciju između zapošljavanja i socijalnih usluga

Proces evropskih integracija, pre svega, trebalo bi da osete lokalne zajednice, koje bi trebale da osete poboljšanje kvaliteta života, uključujući bolje obrazovanje i više radnih mesta, rekao je ambasador EU u Crnoj Gori, Aivo Orav, na konferenciji kojom je obeležen početak projekta finansiran od strane EU čiji je cilj povećanje mogućnosti zapošljavanja u lokalnim zajednicama.

„Da bi se to postiglo potrebno je rešiti dva goruća pitanja: nejednakost i nezaposlenost, posebno za mlade i druge ranjive grupe,“ rekao je Orav.

Projekt finansiran od strane EU, koji će sprovesti Ministarstvo za rad i socijalno zbrinjavanje Crne Gore, do je šireg programa podrške EU, vrednog 18 miliona evra za pomoć Crnoj Gori u modernizaciji politike zapošljavanja, obrazovanja i socijalne politike i podrške posebno ugroženim grupama koje su najmanje aktivni na tržištu rada, kao što su mladi, žene, manjine i osobe sa invaliditetom.

Potrebno je učiniti više na rešavanju „visokog udela neaktivnog stanovništva“, posebno u pogledu mladih, žena i manjina,“ savetovao je Orav.

Orav je rekao da, osim slabe aktivnosti na tržištu rada, Crna Gora mora poboljšati koordinaciju između zapošljavanja i socijalnih usluga. Paralelno s tim, treba uložiti napore i u smanjenje neformalne ekonomije, kao i u poboljšanje regulacije tržišta rada i poreskog sistema.

„Da bi se stvorile kvalitetne politike i mere tržišta rada, potrebno je koristiti takozvani pristup odozdo prema gore,“ istakao je ministar rada i socijalne zaštite, Kemal Purišić. Zbog toga je Ministarstvo odlučilo da ohrabri intervencije na tržištu rada koje će omogućiti da dobiju kvalitetne ulazne informacije sa lokalnog nivoa.

“Jedna od tih intervencija je upravo projekat„ Daljnji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori “, rekao je Purišić, na Konferenciji koja je označila početak projekta.

“To je, stoga, naša namera da kroz ovaj projekat podržimo razvoj lokalnih strategija i akcionih planova za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa. To će se direktno baviti lokalnim potrebama i izazovima i analizirati situaciju i kretanja na tržištu rada uzimajući u obzir relevantne partnere,“ dodao je Purišić.

Projekat, vredan 373.000 evra, ima za cilj da unapredi razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje radi poboljšanja tržišta rada i povećanja zapošljivosti. U narednih godinu i po dana (do februara 2021.) korisnici će raditi na izgradnji kapaciteta lokalnih zainteresovanih strana da se uključe u partnerstva za podsticanje zapošljavanja i razvoj ljudskih resursa na lokalnom nivou./ibna