Crna Gora može imati korist od prirodnog gasa

Crna Gora može imati korist od prirodnog gasa

Prirodni gas koji će biti transportovan Trans-jadranskim gasovodom (TAP) doprineće dekarbonizaciji i njegovi efekti će se osetiti pre svega u jugoistočnoj Evropi i na zapadnom Balkanu, izjavila je predstavnica TAP-a za Grčku, Katerina Papaleksandri.

Prema Papaleksandri, energetski sektori zavise od čvrstih fosilnih goriva za proizvodnju električne energije, kao što su ugalj i lignit.

„Trans-jadranski gasovod će pomoći Evropi da pređe na ekonomiju sa niskim udelom ugljen-dioksida, diverzifikovaće izvore napajanja energijom, ojačati evropsku konkurenciju i poboljšati evropsku povezanost sa gasom. Očekujemo da će se potražnja za prirodnim gasom povećati jer on zamenjuje ugalj i drvo,” rekla je Papaleksandri.

TAP je povezan sa Trans-Anadolijskim gasovodom koji je u upotrebu ušao prošlog leta i namenjen je dovođenju plina iz azerbejdžanskog Shah Deniz 2 gasnog polja u Kaspijskom moru, preko Turske, u Evropu. TAP počinje na grčko-turskoj granici, prolazi kroz Albaniju, Jadransko more i izlazi na obalu u južnoj Italiji. Prve isporuke gasa počeće sledeće godine.

Papaleksandri je rekla da su radovi u Grčkoj i Albaniji pri kraju i da su skoro sve cevi napunjene i postavljene.

„TAP trenutno napreduje dalje u fazi izrade projekta. Kompresorske i dozne stanice su kompletirane, a takođe i prijemni terminal gasovoda u Italiji,” rekla je Papaleksandri.

Ona ističe da su Evropska komisija i države članice EU prepoznale TAP kao veoma važan strateški projekat. Cevovod je dug 878 kilometara.

TAP je 1. jula pokrenuo tržišni test, komercijalni proces putem kojeg isporučitelji plina mogu dobiti pristup novim, dugoročnim kapacitetima.

Predstavnik TAP-a za Grčku kaže da je prirodni gas najbolji izvor energije u kombinaciji sa obnovljivim izvorima, zahvaljujući cenama i prirodnim karakteristikama.

„Prirodni gas će i dalje biti deo miksa izvora energije koji uključuje ostale izvore energije, poput obnovljivih nuklearnih izvora. Evropi će biti potrebna pouzdana, sigurna i pristupačna energija koja dolazi iz različitih izvora. U skladu sa evropskom energetskom strategijom, svaka država članica EU trebalo bi da ima pristup najmanje tri izvora napajanja električnom energijom,” zaključila je Papaleksandri.

Crna Gora, BiH i Hrvatska biće povezane sa TAP kroz Jonsko-jadranski gasovod.