Crna Gora: Najstroža kontrola poštovanja mera, nema novih ograničenja

Crna Gora: Najstroža kontrola poštovanja mera, nema novih ograničenja

Nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti (NKT) odlučilo je da za sada ne uvodi nove epidemiološke mere već da pokrene dodatne mehanizme najstrože kontrole poštovanja već propisanih mera i da pruži direktnu stručnu pomoć medicinskim ustanovama u opštinama sa visokim nivoom lokalne transmisije koronavirusa.

“Analizirajući epidemiološku situaciju u zemlji i šire zaključeno je da se Crna Gora, poput više evropskih država, nakon prethodnih mera popuštanja, našla u očekivanoj situaciji povećane lokalne transmisije. Zdravstveni sistem Crne Gore se, zahvaljujući pravovremenom planiranju i realnim procenama kao i stručnosti i požrtvovanosti medicinskog osoblja, uspešno nosi sa novonastalom situacijom, ali je radi sprečavanja daljeg širenja koronavirusa neophodno momentalno i najodlučnije postupanje – pre svega rigorozna kontrola poštovanja propisanih mera i sankcionisanje prekršilaca bez izuzetaka,” zaključeno je na sednici.

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je čvrstog stava da za sada ne treba uvoditi dodatne epidemiološke mere već podići na najviši nivo stepen discipline odnosno poštovanja već donijetih mera.

“S tim u vezi nadležni inspekcijski organi na državnom i lokalnom nivou dužni su da odmah pokrenu sve raspoložive ljudske i tehničke kapacitete odnosno da se sve inspekcijske službe ekipiraju i angažuju i na jednom zadatku: kontroli poštovanja epidemioloških mera i sankcionisanju kršenja mera u skladu sa propisima,” navodi se u saopštenju Vlade Crne Gore.

NKT zahteva od nadležnih inspekcijskih organa na državnom i lokalnom nivou najvišu moguću efikasnost i konkretne rezultate i to odmah.

Na sednici je ocenjeno da epidemiološka situacija u više evropskih država potvrdila da je odluka o odlaganju početka školske godine u Crnoj Gori bila ispravna i promišljena jer je i početak školske godine jedan od uzroka povećanja broja inficiranih širom Evrope.

Nacionalno koordinaciono telo je odlučilo da u sve opštine, a najprije u one koje su najugroženije nivoom lokalne transmisije na dnevnoj osnovi upućuje članove Kriznog medicinskog štaba sa ciljem pružanja stručne pomoći zdravstvenim ustanovama.

“Još jednom apelujemo na građane da poštuju epidemiološke mere – pre svega da u svakoj propisanoj prilici nose zaštitne maske i da drže fizičku distancu kao i da upražnjavaju što češću higijenu ruku,” naglašava NKT.

Porast lokalne transmisije mora biti zaustavljen pre početka školske godine koja sama po sebi predstavlja dodatni epidemiološki izazov. Alternativa nedovoljnom poštovanju mera su dalje restrikcije. Jedini način da to bude izbegnuto je disciplina svakog pojedinca.