Crna Gora nastavlja sa realizacijom kapitalnih investicija

Crna Gora nastavlja sa realizacijom kapitalnih investicija

Realizacija važnih kapitalnih investicija Vlade Crne Gore teče u kontinuitetu, uprkos poteškoćama izazvanih pandemijom koronavirusa.

“Uprava javnih radova u ovom momentu ima oko 20 aktivnih gradilišta. U cilju sprečavanja širenja koronavirusa, radnici na gradilištima pridržavaju se svih preporuka i mera, koje su proteklih dana doneli nadležni organi, među kojima su održavanje fizičke distance i upotreba zaštitnih sredstava (maske, rukavice),” navodi se u saopštenju Vlade Crne Gore.

Posebna pažnja posvećuje se organizaciji posla na gradilištima visokogradnje uz poštovanje zaštitnih zdravstvenih mera, dok je na projektima niskogradnje, kao što su izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica, u najvećoj meri angažovana mehanizacija, tako da i sama priroda posla olakšava sprovođenje bezbednosnih instrukcija.

Rad u posebnim uslovima na pojedinim pojektima neće značajnije uticati na dinamiku radova, zahvaljujući naporima angažovanih građevinskih kompanija.

U okviru valorizacije Đalovića pećine u Bijelom Polju, jednog od najvećih i najznačajnijih projekata Vlade, vrednog oko 18 miliona eura, posao je trenutno organizovan na više pozicija. Očekuje se da kompletna dionica bude spremna za asfaltiranje narednih meseci, nakon čega će uslediti nastavak montaže žičare sa gondolom, početak uređenja pećine, izgradnje pomoćnih objekata i drugih segmenata projekta.

Ipak, sasvim je izvesno da će se nepovoljna situacija uzrokovana koronavirusom odraziti na pojedine projekte, a takav primer je trenutno stadion na Cetinju. Proteklih meseci na ovom projektu ostvaren je značajan napredak u izgradnji tribina, ali bi na dalju dinamiku moglo da utiče prolongiranje postavljanja krovne konstrukcije, jer su radnici preduzeća iz Severne Makedonije, koje je angažovano za taj posao, zbog pandemije bili prinuđeni da se vrate kući.

Iako su otežavajuće okolnosti u periodu pandemije koronavirusa očekivane, Uprava javnih radova će, u saradnji sa izvođačima radova i stručnim nadzorom, uraditi sve kako bi očuvala aktivnosti na gradilištima.

U tom nastojanju, posebna pažnja biće posvećena poštovanju svih mera i naredbi u cilju zdravstvene zaštite građevinskih radnika.