Crna Gora: Neophodna bolja kontrola igara na sreću

Crna Gora: Neophodna bolja kontrola igara na sreću

Predsednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, Vladimir Joković, učestvovao je u uvodnom delu onlajn konferencije na temu: „Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma putem online igara na sreću u Crnoj Gori, kroz adekvatnu regulativu i nadzor”, koja je organizovana od strane Kancelarije Saveta Evrope.

Cilj konferencije je predstavljanje preporuka za usklađivanje zakonskog okvira sa standardima Operativne grupe za finansijsku akciju (FATF) i Komiteta eksperata za procenu mera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL), kao i primeri najbolje međunarodne prakse u nadzoru ovog sektora. Očekivani rezultat je jačanje preventivnih mehanizama u okviru Nacrta zakona o igrama na sreću i nagradnim igrama.

“Predsednik Odbora je, uz zahvalnost partnerima iz Evropske unije i Odelenja za ekonomski kriminal i saradnju Saveta Evrope da podrži napore Crne Gore u sprečavanju korupcije, tokom uvodnog izlaganja naveo da novi zakon o igrama na sreću i nagradnim igrama treba da unapredi stanje u ovoj oblasti, Takođebi trebala da omogući povećanje državnih prihoda, kao i da eliminiše svaku aktivnost koja bi vodila ka pranju novca i finansiranju terorizma. Takođe, istakao je da donošenje ovog zakona treba da obezbedi veću fiskalnu disciplinu, kontrolisan razvoj industrije igara na sreću, bolju naplata prihoda, efikasniju kontrolu priređivača igara na sreću i bolju zaštitu maloljetnih lica. Takođe, istakao je da je neophodno unaprediti  saradnju između državnih organa, jer je jedino uz zajedničke napore kako državnih organa, tako i svih zainteresovanih strana, i njihov transparentan i odgovoran rad, moguće urediti ovu značajnu oblast u okviru ukupnog sistema,” saopšteno je iz skupštine.

Imajući u vidu da će u narednom periodu Predlog zakona biti upućen u skupštinsku proceduru i biti predmet razmatranja na Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, predsednik Odbora, pozvao je sve zainteresovane strane, da daju doprinos u cilju definisanja što kvalitetnijeg rešenja.

Učesnici ove konferencije su predstavnici Ministarstva finansija, Uprave prihoda, Uprave za inspekcijske poslove, Finansijsko obaveštajna jedinica, priređivači igara na sreću, civilni sektor i Sekretarijat Saveta Evrope.

Konferencija se organizuje u okviru druge faze Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori (HFII AEC-MNE), koja je finansirana od strane Evropske unije i Saveta Evrope, a sprovodi je Odelenje za ekonomski kriminal i saradnju Saveta Evrope. Cilj projekta je da podrži napore Crne Gore u sprečavanju korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa evropskim standardima./ibna