Crna Gora: NKT izmenio naređenja vezana za samoizolaciju

Crna Gora: NKT izmenio naređenja vezana za samoizolaciju

Zbog povećanog broja zaraženih novim koronavirusom, Nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti (NKT) Crne Gore, na predlog Instituta za javno zdravlje, odlučilo da izmeni naredbe Ministarstva zdravlja koje se odnose na karantin i samoizolaciju lica koja su bila, ili se sumnja da su bila, u kontaktu sa osobama oboljelim od novog koronavirusa ili sa licima za koja postoji sumnja da su obolela od ove bolesti.

Mera samoizolacije određuje se u trajanju od 21 dan licima koja su bila ili se sumnja da su bila u kontaktu sa osobama obolelim od novog koronavirusa ili sa licima za koja postoji sumnja da su oboela od ove bolesti. Mera samoizolacije određuje se “do ozdravljenja, a najmanje 21 dan licima koja imaju pozitivan rezultat PCR testa na novi koronavirus, imaju blage simptome ili su bez simptoma bolesti”.

Mere se određuju na osnovu rešenja Sanitarne inspekcije, u skladu sa Protokolom postupanja sa oboljelima i kontaktima COVID-19 pacijenata Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Mera institucionalne izolacije određuje se:

– U trajanju do navršenih 21 dan od dijagnostikovanja bolesti licima koja su bila na bolničkom lečenju, ispunjavaju kriterijume za oporavak, u skladu sa Protokolom postupanja sa obolelima i kontaktima COVID-19 pacijenata Instituta za javno zdravlje Crne Gore i imaju negativan rezultat testa pre isteka perioda od 21 dan od dana dijagnostikovanja infekcije (prvog pozitivnog testa na SARS-CoV-2).

– U trajanju do dobijanja jednog negativnog rezultata testa, ali ne kraće od 21 dan od dijagnostikovanja bolesti, licima koja su bila na bolničkom lečenju, ispunjavaju kriterijume za oporavak i imaju pozitivan rezultat kontrolnog testa, u skladu sa Protokolom postupanja sa obolelima i kontaktima COVID-19 pacijenata Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Izuzetno, ovim licima može da se odredi i mera samoizolacije, ako postoje uslovi za smeštaj u samoizolaciju.

Samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smeštaju ili drugom objektu uz ograničenje kretanja i praćenje zdravstvenog stanja lica kojem je samoizolacija određena, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva. Zdravstveno stanje prati nadležna epidemiološka služba u skladu sa rešenjem Sanitarne inspekcije.

Institucionalna izolacija podrazumeva smeštaj u objekat namenjen za samoizolaciju i boravak lica koja imaju pozitivan rezultat testa na novi koronavirus i nemaju simptome bolesti, ne zahtevaju medicinski tretman ali moraju biti pod nadzorom zdravstvenih radnika, na osnovu rešenja Sanitarne inspekcije, u skladu sa Protokolom postupanja sa obolelima i kontaktima COVID-19 pacijenata Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Na snazi ostaje i mera obaveznog smeštaja u karantin ili samoizolaciju crnogorskih državljana i rezidenata Crne Gore koji dolaze iz država sa kojima nije dozvoljeno odvijanje međunarodnog putničkog saobraćaja, u skladu sa propisanim epidemiološkim kriterijumima, u trajanju od 14 dana, na osnovu rešenja Sanitarne inspekcije, u skladu sa Protokolom postupanja sa oboljelima i kontaktima COVID-19 pacijenata Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Mere stupaju na snagu danom donošenja, privremenog su karaktera i primjenjivaće se dok postoji opasnost od unošenja, odnosno širenja zarazne bolesti novog koronavirusa.