Crna Gora: NVO traži objavljivanje ugovora sa SPC

Crna Gora: NVO traži objavljivanje ugovora sa SPC

Građanska inicijativa “21. maj” pozvala je ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića da objavi sadržaj ugovora koji Vlada Crne Gore planira da zaključi sa Srpskom pravoslavnm crkvom (SPC).

Grupa građana okupila se danas ispred Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, zbog, kako su kazali, netransparetnosti Vlade.

Iz organizacije “21. maj” su ocenili da Vlada nije postigla obećanu transparetnost i otvorenost svojih politika.

Oni smatraju da je transparetnost svih javnih poltika i svih vladinih aktivnosti bilo jedno od ključnih obećanja svih partija i udruženja u koalicijama koje su sastavile aktuelnu Vladu.

„Polazeći od toga da sve aktivnosti Vlade Crne Gore trebaju biti transparentne, Građanska inicijativa “21. maj” je pozvala ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića da objavi sadržaj ugovora koji se planira zaključiti sa SPC kako bi se konačno uspostavila stručna i demokratska diskusija o tom važnom pitanju”, poručili su iz Inicijative.

Okupljani građani predali su pismo članova Inicijative, kojim se od Leposavića zahteva da dok god obavlja dužnost ministra postupa na način koji obezbeđuje ravnopravan i dostojanstven tretman svih verskih zajednica koje postoje i deluju u Crnoj Gori.

Oni su poručili da se zbog favorizovanja samo jedne verske zajednice, SPC, sve više se govori o urušavanju sekularne i građanske Crne Gore.

„Leposavić svojim radom, negiranjem genocida u Srebrenici i diskriminacijom verskih zajednica, ali i Vlada tolerisanjem njegovog ponašanja, svakodnevno doprinose podizanju tenzija u društvu koje bi mogle, daljim zanemarivanjem, da vode jačanju segragacije, radikalizaciji i konfliktu”, rekli su iz Inicijative “21. Maj”.

Oni su kazali da su protestna okupljanja prijavljena u policiji i da će se održavati ove sedmice, svakog dana u 12 sati, ispred Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.