Crna Gora od EK dobila 28 miliona EUR

Crna Gora od EK dobila 28 miliona EUR

Evropska komisija je Crnoj Gori isplatila prvu ratu od 28 miliona evra bespovratne finansijske pomoći. Ova značajna pomoć u budžetskoj podršci namenjena je ublažavanju ekonomskih posledica epidemije COVID-19 i podršci socijalnom i ekonomskom odgovoru vlasti.

“Ovih 28 miliona eura samo je jedan deo podrške dostupne Crnoj Gori u okviru ugovora o otpornosti za budžetsku podršku od 40,5 miliona evra. Ova budžetska podrška deo je nepovratne pomoći od 53 miliona evra, koju je Evropska unija dodelila Crnoj Gori za nabavka hitne medicinske opreme i za pomoć socijalno ugroženim pojedincima, preduzetnicima, kompanijama, zdravstvenom sektoru i drugim sektorima koji su najozbiljnije pogođeni krizom COVID-19. Ovo dopunjuje makrofinansijsku pomoć od 30 miliona evra koju je EU stavila na raspolaganje Crnoj Gori u oktobru“, rekla je Delegacija EU u Crnoj Gori u saopštenju za štampu.

Isplata druge i poslednje rate podrške u ukupnom iznosu od 40,5 miliona evra biće uslovljena ispunjavanjem niza obaveza Crne Gore koje se odnose na socijalne i ekonomske faktore. Najvažniji uslovi su da vlada treba da koristi fondove EU za podršku što većem broju malih preduzeća, posebno da im pomogne u isplati plata radnika i da nastavi da finansira socijalne dodatke za ugroženu decu, starije osobe, osobe sa invaliditetom i porodice u potrebi. Drugi važni uslovi su da se socijalni dodaci ne umanjuju i da se poboljša transparentnost i pristup informacijama u vezi sa budžetskim rashodima. Dodatnih 0,5 miliona evra od ovih 40,5 miliona biće namenjeno saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada u podršci uvođenju programa zapošljavanja čiji je cilj pomoć ljudima da se vrate na posao.

Finansijski odgovor za COVID-19 takođe stiže istovremeno sa nedavno objavljenim Ekonomskim i investicionim planom i pripremama Crne Gore i Evropske unije za novi program IPA III, alociran za narednih sedam godina. Ovo podvlači kontinuiranu podršku EU Crnoj Gori, kao i širem regionu zapadnog Balkana.