Crna Gora: ODIHR otvorio posmatračku misiju

Crna Gora: ODIHR otvorio posmatračku misiju

Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) otvorila je, nakon poziva nacionalnih vlasti, posmatračku misiju za parlamentarne izbore u Crnoj Gori 30. avgusta.

Misiju vodi Tamas Meszerics, a sastoji se od osnovnog tima od 11 stručnjaka sa sedištem u Podgorici i 10 dugoročnih posmatrača, koji će biti raspoređeni u celoj zemlji od 11. avgusta.

“Misija će proceniti parlamentarne izbore u smislu njihove usklađenosti sa obavezama OEBS-a i drugim međunarodnim obavezama i standardima za demokratske izbore, kao i sa nacionalnim zakonskim rešenjima. Posmatrači će pažljivo nadgledati rad izborne administracije i relevantnih državnih organa, aktivnosti kampanje, izbore – povezana zakonska rešenja i njihovu primenu, kao i rešavanje sporova vezanih za izbore. Oni će takođe oceniti sprovođenje prethodnih predizbornih preporuka ODIHR-a”, rečeno je iz OEBSa u saopštenju za štampu.

Tokom rada, misija će se susresti sa predstavnicima državnih organa i političkih partija, sa kandidatima, kao i sa predstavnicima civilnog društva, medija i međunarodne zajednice.

U saopštenju za štampu naglašeno je da, zbog vanredne situacije izazvane pandemijom COVID-19 i povezanim ograničenjima putovanja, ODIHR nije u mogućnosti da angažuje kratkotrajne posmatrače uoči izbora 30. avgusta kako je prvobitno planirano. “Format posmatračke aktivnosti je, dakle, prilagođen ograničenoj misiji za posmatranje izbora (LEOM), koja će uključivati dugoročne posmatrače sa sedištem u zemlji. Dok će članovi misije posećivati ograničeni broj biračkih mesta na dan izbora, neće biti sistematskog posmatranja glasanja, brojanja ili tabeliranja rezultata”.

Biće objavljen privremeni izveštaj kojim će se javnost i mediji obaveštavati o  toku opservacije. Dan nakon izbora preliminarni nalazi i zaključci ODIHR-a biće predstavljeni na konferenciji za novinare. ODIHR će izdati završni izveštaj o posmatranju otprilike osam sedmica nakon završetka izbornog procesa.

ODIHR LEOM i Misija OSCE-a u Crnoj Gori deluju odvojeno u okviru svojih posebnih mandata.