Crna Gora: Održana sednica Saveta za finansijsku stabilnost Centralne banke

Crna Gora: Održana sednica Saveta za finansijsku stabilnost Centralne banke

Savet za finansijsku stabilnost Centralne banke Crne gore održao je danas 55. sednicu, kojom je predsedavao Radoje Žugić, guverner Centralne banke i predsedavajući Saveta, saopšteno je iz Centralne banke Crne Gore.

Sednici su prisustvovali članovi Saveta – Uroš Andrijašević, predsednik Saveta Agencije za nadzor osiguranja i Zoran Đikanović, predsednik Komisije za tržište kapitala. Po pozivu, sednici Saveta prisustvovao je Predrag Marković, direktor Fonda za zaštitu depozita.

Na sednici su predstavljeni preliminarni rezultati nezavisne procene kvaliteta aktive (AQR-a) bankarskog sektora u Crnoj Gori, koji daju objektivan uvid u zdravlje bankarskog sistema u zemlji. AQR je izuzetno važan instrument za procenu stanja finansijske stabilnosti i smera uticaja rizika, a njegovi konačni rezultati biće prezentovani na konferenciji za štampu koja će biti organizovana naredne sedmice.

U nastavku sednice, razmatrana je Informacija o stanju finansijske stabilnosti za drugi kvartal 2021. godine.

Konstatovano je da je ekonomska aktivnost u eurozoni u drugom kvartalu tekuće godine zabeležila rast od 2% u odnosu na prvi kvartal 2021, odnosno rast od 13,6% u odnosu na drugi kvartal 2020. godine. I ekonomije SAD-a i Kine su u drugom kvartalu ove godine ostvarile rast, u odnosu na prethodni kvartal, kao i na godišnjem nivou.

Što se Crne Gore tiče, prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, ostvaren je realni pad BDP-a od 6,4% u prvom kvartalu 2021. u poređenju sa istim periodom 2020. godine. Prognoze međunarodnih institucija (MMF, Svetska banka i Evropska komisija) ukazuju na očekivani rast BDP-a u tekućoj godini.

U poređenju sa istim periodom 2020. godine, u drugom kvartalu 2021. je zabeležen rast industrijske proizvodnje (10,6%) i prometa u trgovini na malo (22,5%). Turizam je zabeležio značajan oporavak, pa je tako broj dolazaka turista, prema preliminarnim podacima, u prvih šest meseci 2021. godine, bio za 61% viši u odnosu na isti period prethodne godine, a broj noćenja za 115,5%.

Izvorni prihodi budžeta za prvih šest meseci 2021. godine, prema preliminarnim podacima Ministarstva finansija i socijalnog staranja, bili su za 1,8% viši od planiranih, odnosno za 5,3% viši u odnosu na uporedni period prethodne godine. Budžetski rashodi bili su za 8,3% niži u odnosu na plan, odnosno za 1,5% niži u poređenju sa prvih šest meseci 2020. godine. Kao rezultat ovih kretanja, budžetski deficit za šest meseci ove godine bio je za 38,4% niži od plana, odnosno za 25,1% niži u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Stanje na bankarskom tržištu u prvoj polovini 2021. godine karakterisalo je rast aktive, kapitala i depozita, dok je zabeležen blagi rast učešća nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima, tj. NPL-a koji je, na kraju drugog kvartala ove godine, iznosio 5,7%, što je 0,25 procentnih poena više u odnosu na kraj prvog kvartala. Ovo je direktna posledica krize izazvane pandemijom COVID-19, koja je snažno pogodila domaću ekonomiju i prelila se na finansijski sektor, gde je njen uticaj značajno ograničen i ublažen, zahvaljujući merama koje je CBCG blagovremeno implementirala.

U drugom kvartalu ove godine zabilježen je nastavak rasta kreditne aktivnosti banaka. U prvih šest meseci 2021. privredi je odobreno 266,8 miliona evra novih kredita, što je za 22,1% više u odnosu na isti period 2020. godine.

Direktor Fonda za zaštitu depozita upoznao je članove Saveta sa podacima o raspoloživim sredstvima Fonda. Postojeća sredstva, uz raspoloživu kreditnu liniju EBRD-a, predstavljaju dodatnu garanciju za sigurnost depozita.

Savet je zaključio da je stabilnost finansijskog sistema na kraju drugog kvartala 2021. unapređena u poređenju sa stanjem na kraju istog perioda prošle godine, ali da postoje rizici koje treba pomno pratiti i kojima treba adekvatno upravljati u cilju očuvanja postignute stabilnosti.