Crna Gora: Otvoren novi Centar za prihvat migranata i azilanata

Crna Gora: Otvoren novi Centar za prihvat migranata i azilanata

Nakon Spuža, otvoren je i Centar za prihvatni migranata i azilanata u Božaju, u blizini Podgorice. Centar može da primi 60 ljudi i planirano je da deluje u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. Njegovu izgradnju finansirala je Vlada Crne Gore sa 470 hiljada evra i Evropska unija, koja je iz sredstava pretpristupne pomoći (IPA) izdvojila 400 hiljada evra za obnovu nekadašnje stražarske kule “Božaj” i izgradnju Centra.

Šef Sektora za saradnju u Delegaciji EU Herman Spitz naglasio je da je Crna Gora, uprkos svim izazovima sa kojima se Vlada mora suočiti, pokazala odlučnost da te migrante primi sa poštovanjem i dostojanstvom.

“Još jedan značajan regionalni projekat koji finansira EU uskoro će implementirati IOM i UNHCR. U okviru ovog projekta za Crnu Goru je namenjeno oko 700 000 evra. Ovaj regionalni projekat je neposredan odgovor na tekuću pandemiju COVID-19 i njene efekte na najviše ranjive kategorije. Finansijska pomoć EU pomaže onima kojima je potrebna međunarodna zaštita u Crnoj Gori uz adekvatan hosting, medicinsku, socijalnu, psihološku i tehničku podršku,“ rekao je Spitz.

Centar je otvorio ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić, koji je naglasio da su prihvatni centri u Spužu i Božaju jedan od pokazatelja spremnosti Vlade Crne Gore da obezbedi sigurno utočište za migrante. Zahvalio se Delegaciji Evropske unije, Visokom komesarijatu Ujedinjenih nacija za izbeglice, Međunarodnoj organizaciji za migracije i kancelariji UNICEF-a na značajnoj podršci.

“To je najbolji način za afirmaciju evropskih perspektiva Crne Gore, zasnovane na uspešnoj primeni najboljih iskustava u oblasti integrisanog upravljanja migracijama i azilom”, rekao je Nuhodžić.

Centar je izgrađen u okviru projekta „Tehnička saradnja u upravljanju migracijama i izgradnji kapaciteta“ koji se finansira iz programa EU za integraciju i koji se realizuje od decembra 2018. do decembra 2019. godine.