Crna Gora otvorila poslednje poglavlje u pregovorima sa EU

Crna Gora otvorila poslednje poglavlje u pregovorima sa EU

Peti sastanak Pristupne konferencije sa Crnom Gorom na nivou zamenika održan je danas u Briselu radi otvaranja pregovora o poslednjem poglavlju, Poglavlju 8 – Politika konkurencije, saopšteno je iz EU.

Delegaciju Evropske unije predvodila je gđa Irena Andrassi, ambasadorka, stalni predstavnik u ime hrvatskog predsedavanja Većem Evropske unije. Evropsku komisiju predstavljao je g. Christian Danielsson, generalni direktor Generalnog direktorata za NEAR, evropsku susedsku politiku i pregovore o proširenju. Crnogorsku delegaciju vodio je ambasador Bojan Šarkić, šef Misije Crne Gore pri Evropskoj uniji.

“Današnjom Konferencijom 33 poglavlja od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja biće otvorena za pregovore, od kojih su tri već privremeno zatvorena. Dalje pristupne konferencije planiraju se, prema potrebi, kako bi se proces napredovao u drugoj polovini 2020. Pregovori o pristupanju pokrenuti su u junu 2012. godine,” saopšteno je iz EU.

Premijer Crne Gore Duško Marković saopštio je povodom odluke o otvaranju poslednjeg pregovaračkog poglavlja da je ovo važan dan i prekretnica za proces evropske integracije Crne Gore!

“Otvaranje poslednjeg poglavlja – 8, priznanje je za naš učinak u sveukupnim reformama, posebno u poglavljima 23 i 24. Sa novim elanom u partnerstvu sa EU nastavljamo da snažno radimo na evropskoj agendi,“ saopštio je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković.

Što se tiče otvaranja pregovora o poglavlju 8 – Politika konkurencije, Unija je pomno ispitala trenutno stanje priprema Crne Gore. Sa razumevanjem da Crna Gora mora da nastavi da napreduje u usklađivanju i primeni pravne stečevine u ovom poglavlju, EU je napomenula da postoje merila koja moraju biti ispunjena za privremeno zatvaranje ovog poglavlja.

Pored toga, EU je naglasila da će posvetiti posebnu pažnju nadgledanju svih specifičnih pitanja koja se pominju u njenom zajedničkom stavu. Praćenje napretka u usklađivanju i primeni pravne tekovine nastaviće se tokom pregovora. Konferencija će se u odgovarajućem trenutku morati vratiti ovom poglavlju.

Standardi za otvoreno poglavlje su sljedeći:

– Crna Gora je završila zakonodavno usklađivanje sa pravnom tekovinom EU obuhvaćenim poglavljem Politika konkurencije.

– Crna Gora je izgradila adekvatne administrativne i pravosudne kapacitete u oblasti relevantnih konkurentskih prava, spajanja i kontrole državne pomoći.

– Crna Gora je pokazala zadovoljavajuću evidenciju izvršenja u oblasti antimonopolzima, spajanja i kontrole državne pomoći, uključujući evidenciju efikasnog i funkcionelnog administrativnog i sudskog praćenja otkrivenih nepravilnosti, uključujući i izricanjem odvraćajućih sankcija, gde je to prikladno.

– U sledećim slučajevima, Agencija za zaštitu konkurencije, kao nacionalni organ državne pomoći, procenila je prisustvo i kompatibilnost državne pomoći sa odredbama o SSP-u o državnoj pomoći i naložila je da se oporavi tamo gde je takva pomoć identifikovana kao nekompatibilna:

– što se tiče Montenegro Airlines-a, da li su sve državne pomoći dodeljene kompaniji od 2012. kompatibilne sa odredbama o SSP-u o državnoj pomoći. Ovo treba da uključi odredbe Zakona o ulaganju u konsolidaciju i razvoj Montenegro Airlinesa koji je Skupština Crne Gore usvojila u decembru 2019. godine;

– da li je Uniprom KAP primio nekompatibilnu pomoć;

– što se tiče autoputa Bar-Boljare, da li je postojala nekompatibilna pomoć u finansiranju izgradnje autoputa i njegovog rada.